"Werknemers ontslaan is bijna nergens zo duur als in België"

België blijft een van de duurste landen voor werkgevers om werknemers te ontslaan. Dat zegt consultancybureau Deloitte in een nieuw rapport. Aan de andere kant laat de Belgische wet werkgevers wel vrij.

Hoeveel het kost voor een werkgever om iemand te ontslaan, hangt af van verschillende factoren. Deloitte nam een aantal scenario's en vergeleek die in 45 verschillende landen. Daaruit blijkt dat ons land erg hoog in de lijst staat. Bij ontslagen vanwege indviduele of economische redenen, is het enkel in Italië duurder dan in België voor de werkgever.

Individuele redenen kunnen het gedrag of de vaardigheden van de werknemer zijn, bij economische redenen gaat het bijvoorbeeld om een bedrijf dat herstructureert. Bij ontslagen zonder individuele of economische redenen -kortom: als er geen duidelijk gemotiveerde reden is-  staat ons land op de achtste plaats. Opnieuw Italië en Zweden staan daar bovenaan.

Niet flexibel

Deloitte betreurt dat ons land bij het eenmaken van het statuut van werknemers en bedienden geen extra maatregelen heeft genomen om de ontslagkosten te beperken. Het bureau wijst er in het rapport op dat dat wel gebeurd is in Nederland en Frankrijk, met het oog op het flexibeler maken van de arbeidsmarkt.

Anderzijds heeft ons land wel gunstige regels voor werkgevers, zegt Deloitte. Zo is in drie op de vier landen de werkgever verplicht om een werknemer opnieuw aan te nemen als de rechtbank dat beslist. In ons land kan de werkgever daar niet toe verplicht worden. Een ander voordeel is dat de kosten erg voorspelbaar zijn (omdat de opzegtermijnen wettelijk vastgelegd zijn). In andere landen zijn werkgevers vaak veel minder zeker van wat een ontslag hen uiteindelijk zal kosten.

NSZ: "Gelijke opzegtermijnen zijn nodig"

Werkgeversorganisatie NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) pleit in een reactie op de studie voor gelijke opzegtermijnen. "Op dit moment is er een groot verschil tussen een werknemer die zelf zijn ontslag geeft en een werknemer die ontslagen wordt. Wanneer een werkgever iemand aan de deur zet, bedraagt de opzegtermijn doorgaans dubbel zoveel als wanneer die werknemer zelf opstapt."

"NSZ wil daar verandering in brengen door beide opzegtermijn gelijk te trekken naar diegene die de werknemer moet respecteren, op voorwaarde dat die werknemer eerder al een schriftelijke opmerking heeft gekregen. Dat maakt de procedure logischer, eenvoudiger en goedkoper."