Video player inladen ...

Brandstofsector wil tijdelijke uitzondering op rij- en rusttijden chauffeurs

Brandstofhandelaars krijgen de laatste tijd tot 3 keer meer oproepen dan normaal. Door de grote vraag moeten klanten soms dagen wachten op een levering. De rush naar stookolie is nu zo groot dat de sector een tijdelijke uitzondering vraagt op de rij- en rusttijden van hun chauffeurs.

De brandstofhandelaars in ons land hebben het druk. Ze krijgen de laatste tijd tot 3 keer meer oproepen dan normaal.  “Oorzaak is het aanhoudende winterweer en de tendens om kleinere hoeveelheden te kopen”, zegt Johan Mattart van de Belgische Federatie van Brandstofhandelaars.

De aankoop van kleinere hoeveelheden heeft te maken met de hoge prijs van de stookolie. “We zien ook vooral speculatieve overwegingen meespelen” , zegt Mattart. “Mensen kopen een kleinere hoeveelheid in de hoop later van een lagere prijs te kunnen profiteren en opnieuw te bestellen.”

Iemand die nu bestelt kan ten laatste begin volgende week geholpen worden

Johan Mattart, Belgische Federatie van Brandstofhandelaars

Hierdoor raken mensen sneller door hun voorraad stookolie heen. Dat resulteert in een grote vraag bij brandstofhandelaars. Maar door de grote vraag, is er ook een wachttijd. “Het is afhankelijk van regio tot regio”, zegt Mattart. “Maar over het algemeen kan iemand die nu bestelt tegen einde deze week, begin volgende week geholpen worden.”

Enkele dagen wachttijd dus, maar toch laat de sector niet zomaar iemand in de kou staan. “Handelaars geven prioriteit aan mensen die zonder verwarming zitten. Zij kunnen nog de dag zelf geholpen worden”, aldus Mattart.

Vraag afwijking reglementering rij- en rusttijden

Brandstofwagens rijden af en aan. Maar dit kan niet onbeperkt. “In principe moet een chauffeur een wekelijkse rusttijd respecteren van 45 uur ononderbroken”, legt Mattart uit. “Dit betekent dat een handelaar die bijvoorbeeld op zaterdagmiddag een klant depanneert, op maandagmorgen niet kan uitrijden. Hierdoor wordt de wachttijd nog langer."

Om hier aan tegemoet te komen, vraagt de sector een afwijking van die rij- en rusttijdregel. Een vraag die gesteld is aan minister van Mobiliteit François Bellot. “Wij vragen een afwijking zodanig dat handelaars die rij- en rusttijden niet hoeven te respecteren”, zegt Mattart.

Volgens een Europese verordening is zo'n afwijking mogelijk. “Er zijn landen waar die verordening wordt toegepast, zoals in Noord-Ierland”, vervolgt Mattart. "Die Europese verordening laat een afwijking toe voor maximum 30 dagen." Maar zolang hoeft het voor de sector ook niet. Mattart is al tevreden met 14 dagen.

De vraag naar afwijking is geen unicum. Ook vijf jaar geleden vroeg de sector zo’n afwijking aan. Maar die kwam er niet. Wel stuurde toenmalig staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet een omzendbrief naar de politie met het verzoek een zekere welwillendheid aan de dag teleggen bij wegcontroles.

Febetra, de Federatie van Belgische Transporteurs (waar de branstoffenhandelaars niet onder vallen) vindt de vraag naar soepelere rij- en rusttijden niet kunnen. "Zo'n afwijking is er voor uitzonderlijke situaties, zoals hevige sneeuwval gedurende verschillende dagen",  zegt woordvoerder Isabelle De Maegt."Maar zomaar een afwijking toestaan kan niet want de rij- en rusttijden zijn er om de veiligheid van de chauffeurs en de andere weggebruikers te garanderen."

Video player inladen ...