Circulatieplan Gent: al voor 4 miljoen euro boetes

Stad Gent schreef al voor 4 miljoen euro boetes uit aan bestuurders die het autovrije gebied inreden zonder vergunning sinds de invoering van het circulatieplan, nu bijna een jaar geleden.

Op 3 april 2017 voerde Gent een nieuw circulatieplan in. De opvallendste nieuwigheid was dat er zogenaamde knippen kwamen: straten waar auto's niet meer door mogen rijden. Het autovrije gebied werd daardoor in één klap een pak groter en het doorgaand verkeer werd zo uit het stadscentrum geweerd. 

Aan de knippen plaatste de stad 31 camera's met nummerplaatherkenning. Overtreders die er toch doorreden, kregen een GAS-boete van 55 euro. Na bijna een jaar heeft Gent al voor 4 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. 

Aantal boetes stijgt

Opvallend is dat het aantal boetes de afgelopen maanden niet gedaald maar juist gestegen is. Dat komt vooral doordat het systeem nu beter op punt staat en er dus beter beboet wordt.

Het aantal overtreders daalt wel. In het begin van de invoering van het circulatieplan had bijna 1 op de 3 bestuurders die het autovrije gebied inreden geen juiste vergunning, nu is dat nog maar 1 op de 5.

Het geld dat de stad via de boetes binnenkrijgt, wordt opnieuw geïnvesteerd in mobiliteit en gaat dus niet naar andere stadsdiensten.