Video player inladen ...

Dokter: "Hardy is moordenaar geworden na inname van medicatie tegen parkinson"

In het assisenhof van Tongeren is vandaag de neuroloog Chris Van der Linden aan het woord geweest in de zaak van seriemoordenaar Renaud Hardy. Van der Linden getuigde er over de ziekte van Parkinson waaraan Hardy lijdt. Volgens de neuroloog is er een link tussen Hardy's persoonlijkheid, ziekte, medicatie en gedrag. 

In 2006 werd bij seriemoordenaar Renaud Hardy de ziekte van Parkinson vastgesteld. Pas vier jaar later begon Hardy medicatie te nemen tegen zijn ziekte. Volgens de neuroloog Chris Van der Linden zijn de incidenten bij Hardy ontstaan na de inname van medicatie tegen parkinson. "Ik moet helaas bevestigen dat Hardy een seriemoordenaar is geworden na de inname van medicatie tegen Parkinson," aldus Van der Linden, die vandaag als getuige aan het woord kwam op het proces. "De medicatie zorgt voor een acute gedragsverandering na meestal één à drie jaar gebruik, bij een verhoogde dosering."

Hardy lijdt aan een ernstige vorm van gedragsverslaving, die veroorzaakt wordt door de combinatie van zijn persoonlijkheid, de ziekte van Parkinson en de medicatie die hij inneemt. In de bijsluiters van de drie soorten medicijnen die Hardy inneemt, staat onder meer vermeld dat een patiënt na inname niet in staat is weerstand te bieden aan de impuls, drang of verleiding iets te doen wat schadelijk kan zijn voor hemzelf of voor anderen.

Waarover gaat de gedragsverslaving dan? Bijvoorbeeld het bezoeken van pornowebsites. Bij Hardy was er ook sprake van afwijkend seksueel gedrag zoals voyeurisme, bijvoorbeeld het fotograferen van vrouwen met opdringerig gedrag, seksuele opwinding door voorwerpen, agressief of vernederend gedrag en sadomasochisme. Hardy bleek ook verslavingsgevoelig voor alcohol en cocaïne. En zijn verslaving aan anti-Parkinsonmedicatie kan gepaard gaan met een verhoogde agressie. 

Én zijn persoonlijkheid, én zijn alcohomisbruik, én zijn drugsgebruik, én zijn depressie, hebben in combinatie met zijn medicatie geleid tot deze extreme vorm. 

Van der Linden benadrukt wel hoe uitzonderlijk deze situatie is."Bij Hardy is het een hele vervelende samenloop van omstandigheden geweest. Én zijn persoonlijkheid, én zijn alcohomisbruik, én zijn drugsgebruik, én de depressie die hij heeft gehad in het verleden, in combinatie met zijn medicatie heeft geleid tot deze extreme vorm. Het is onbeschrijfelijk dat dit kon plaatsvinden."

Volgens de neuroloog zijn er in ons land 35.000 Parkinsonpatiënten. Bij slechts tien procent is er sprake van impulscontrolestoornis die door de medicatie wordt uitgelokt. Hardy is voor Van Der Linden het enige bekende geval in ons land inzake deze meest extreme vorm van impulscontrolestoornis.

En wat met de combinatie medicatie en cocaïne?

Hardy nam ook een tijdlang cocaïne, samen met zijn medicatie tegen de ziekte van Parkinson. Maar volgens toxicoloog Jan Tytgat kan cocaïne geen toestand van Parkinson verergeren. "Bij coke-inname overschat men zich, maar men weet goed wat men doet. Cocaïnegebruik op zich leidt niet tot hallucinatie of waan", voegde Tytgat eraan toe. 

De openbare aanklager maakte tot slot de bemerking dat Hardy al van in de jaren '90 enigszins abnormaal gedrag vertoonde. "Hardy deed toen al seksfeestjes en ongepaste uitspraken over vrouwen." 

Niet iedereen volgt de redenering van neuroloog Van der Linden

Volgens Steven Laureys, neuroloog verboden aan het Universitair Ziekenhuis Van Luik, is het moelijk om te zeggen of er een verband is tussen Parkison en het gedrag van Hardy.  

Waarschijnlijk had ook Hitler de ziekte van Parkinson, maar daarmee heb je zijn verschrikkelijke misdaden nog niet verklaard

Steven Laureys, neuroloog verbonden aan Universitair Ziekenhuis van Luik

"Het is waarschijnlijk dat Adolf Hitler ook de ziekte van Parkinson had, maar heb je daarmee bewezen dat dit zijn verschrikkelijke misdaden kan verklaren? Ik denk het niet", zegt Laureys. Verder verwijst hij naar paus Johannes-Paulus II die ook de ziekte van Parkinson had. "Ik denk dat we toch heel voorzichtig moeten zijn als we zulke sterke besluiten willen trekken", besluit Laureys. 

Neuroloog Chris Van der Linden was vanavond te gast in "De afspraak". Herbekijk hier het volledige interview.

Video player inladen ...