Video player inladen ...

Patiënten kunnen 24/7 terecht in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) voor een MRI-scan

"Wij hebben te weinig MRI-toestellen om alle patiënten in onze regio te kunnen bedienen binnen de drie weken," zegt Tom Arts van het ZOL. "De wachttijden lopen nu al op tot acht weken. En dus hebben we de beslissing genomen om ook 's nachts MRI-scans uit te voeren."

"In ons ziekenhuis hebben we twee MRI-toestellen. In het hele netwerk waarbinnen we werken is er nog één, dus drie in totaal. Drie toestellen voor drie ziekenhuizen in Oost Limburg in een gebied met potentieel 400.000 patiënten. Voor sommige onderzoeken loopt de wachttijd momenteel op tot meer dan twee maanden," zegt Tom Arts, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ZOL .

Langer dan nodig in het ziekenhuis

"Daar komt nog bij dat patiënten langer dan noodzakelijk in het
ziekenhuis moeten blijven omdat ze zitten te wachten op een scan," zegt radioloog Martijn Grieten van het ZOL.   

"Het feit dat wij 's nachts scannen, wil niet zeggen dat dat voor het ziekenhuis meer gaat opbrengen, " zegt Tom Arts. "Er moet 's nachts personeel ingezet worden, in het ziekenhuis moeten er extra maatregelen genomen worden, dat brengt allemaal kosten met zich mee. "

"We doen dit om de kwaliteit waar wij naar streven te handhaven. Wij pleiten ervoor dat er in onze zone alvast één toestel bijkomt. Maar dat zal het probleem niet oplossen om de wachttijd tot een aanvaardbare norm terug te dringen. Eigenlijk zijn er vijf toestellen nodig," zegt Tom Arts."

Sinds 2016 al 24/7 scannen in Aalst

Het ZOL is met dit initiatief niet het eerste ziekenhuis in ons land. In het Stedelijk Ziekenhuis in Aalst stond men twee jaar geleden voor hetzelfde probleem. "In april 2016 zijn wij begonnen met ook 's nachts de MRI te gebruiken," zegt woordvoerster Dorien Buyst. "Zowel in de week als in het weekend."

"Aanvankelijk was het de bedoeling om de nachtelijke scanning af te bouwen als de wachtlijsten onder controle waren," zegt Buyst. "Maar zo is het niet gelopen. Als we dat zouden doen, zouden de wachtlijsten onmiddellijk weer oplopen."

"Oncologische scans plannen we overdag. Omdat dokters steeds meer van die onderzoeken vragen, zitten de dagen daarmee vol. Kleinere onderzoeken, zoals scans van de rug of de knie, die meestal minder tijd vergen, plannen wij daarom 's nachts."

De stijging van het aantal MRI-scans komt onder andere doordat deze scans een heel duidelijk beeld geven van de binnenkant van de mens en niet het nadeel hebben van schadelijke Röntgenstralen. MRI (Magnetic Resonance Imaging) is trouwens hetzelfde als NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie).