Video player inladen...

Agentschap Integratie en Inburgering: "We krijgen genoeg middelen en er zijn geen wachtlijsten"

Vandaag vallen de eerste ontslagen bij het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Gisteren gingen
Vlaamse parlementsleden op bezoek bij het Agentschap. Dat heeft de twijfel doen toenemen of het Agentschap nog kan blijven doen wat het tot nu toe deed. Maar volgens directrice Leen Verraest is er daartoe geen reden.

Door de herstructurering bij het Agentschap moeten de komende jaren 170 mensen afvloeien. Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) is de ingreep nodig omdat de vluchtelingenstroom is afgenomen en er dus minder mensen een inburgeringstraject volgen.

Die redenering van de minister klopt niet volgens de vakbonden. En wel om twee redenen. Er moeten meer mensen weg dan er werden aangeworven voor de asielcrisis. Bovendien daalt de vraag tot inburgeringstrajecten en andere dienstverlening niet zo sterk. “Het Agentschap biedt de trajecten aan voor vluchtelingen, maar dat is een klein deel van de werking. Een grotere groep zijn EU-burgers en die nemen al helemaal niet af.”

Daarom zijn de mensen die overblijven ongerust dat al het werk op hun schouders zal terechtkomen. "Ik heb daar begrip voor", zegt directrice Verraest in "De ochtend" op Radio 1. "Maar wij stemmen intern de werking af op de realiteit. Wij blijven constant monitoren en maken prognoses van het aantal contracten (voor inburgeringstrajecten, nvdr.) dat de komende maanden zal worden afgesloten en daar stemmen wij die afbouw op af." Het is dus niet zeker dat er in totaal 170 mensen zullen moeten afvloeien.

Agentschap zit zelf met veel vragen en dus onduidelijkheden. 

Gisteren ging er een parlementaire commissie langs bij het agentschap. Ward Kennes van meerderheidspartij CD&V uitte zijn verbazing na afloop van het gesprek dat vier uur duurde. “We hebben hier meer antwoorden gekregen dan de voorbije maanden in het parlement. Het is vooral duidelijk geworden dat het Agentschap zelf met veel vragen zit.”

Wachtlijsten?

De voorbije weken werden er in het parlement meermaals vragen gesteld over wachtlijsten voor inburgeringstrajecten. Zowel door meerderheid als oppositie. Ward Kennes: “Tijdens het gesprek gaf het Agentschap toe dat ze zelf eigenlijk geen goed zicht heeft op de situatie. De databank die de informatie verzamelt zal pas tegen de zomer operationeel zijn. Ze weten het dus niet precies.”

Op Radio 1 verwoordde de directrice van het Agentschap het vanmorgen als volgt:"Er is een regelgeving die bepaalt dat mensen binnen de drie maanden met een van de vormingen moeten kunnen starten. Wij stellen vast dat er een aantal uitdagingen zijn van operationele aard om mensen snel genoeg in een cursus te krijgen. Het gaat om een lichte vertraging, maar er zijn geen structurele capaciteitsproblemen."

Werking juridische dienst is zwarte vlek

Nog onduidelijker wordt de situatie als het over de juridische dienst gaat. Die beantwoordt vragen van OCMW’s, scholen, individuen, advocaten,… Ze zijn de enige dienst die zoveel expertise verzamelt over de zeer compexe vreemdelingenwet.

Uniek dus. “Jammergenoeg is er geen transparantie gekomen over die juridische dienst”, zegt Ward Kennes van CD&V. “Zij kregen geen extra personeel voor het opvangen van de asielcrisis en toch moet nu 1 op de 4 weg. De vraag of zij nog wel zullen kunnen beantwoorden aan de grote vraag is hier zeer zeker aan de orde.”

Genoeg budget?

Ook over de financiële situatie van het Agentschap is er ongerustheid. Directrice Verraest sust: "Onze financiering bestaat uit basisfinanciering en extra financiering om aan de noden tegemoet te komen. Op vandaag stellen wij vast dat die combinatie aansluit bij de noden die er zijn. Wij krijgen genoeg middelen ".

Volgens Yasmine Kherbache van SP.A "verzwijgt" de directrice van het Agentschap echter dat het basisbudget dat de Vlaamse regering voorziet" onvoldoende" zal zijn om de reële instroom van nieuwkomers een traject aan te bieden. Dat is ook de indruk van An Moerenhout van Groen en Ward Kennes van de CD&V. “Er is te veel onduidelijkheid. De basisfinanciering is gebaseerd op het aantal inburgeringstrajecten van 2012. Er zal zeker efficiëntiewinst zijn door de fusie van al die kleinere vzw’s tot een Agentschap. Maar of er na de ontslagen met minder mensen zoveel meer werk kan verzet worden dan in 2012… wel… daar ben ik toch wat sceptisch over.”

Meest gelezen