Nicolas Maeterlinck

Karin Heremans stopt met politiek

De directrice van het Atheneum in Antwerpen, Karin Heremans, zal niet op de lijst van Open VLD staan bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Dat schrijft De Standaard en is bevestigd aan onze redactie. "Ik heb het te druk en de politiek is geperverteerd", klinkt het.

Karin Heremans verwierf nationale bekendheid na de aanslagen van 22 maart. Ze is als schooldirectrice van een concentratieschool nauw betrokken bij deradicaliseringsprojecten en werd ook gehoord in de onderzoekscommissie na de aanslagen.

Heremans stond in 2012 op de lijst van Open VLD in Antwerpen, ze haalde toen 888 stemmen. Ze zit op dit moment eerste opvolger. Als Annemie Turtelboom naar de Europese Rekenkamer vertrekt, zou Heremans dus in principe haar plaats overnemen.

Maar Heremans zal dat niet doen. Ze zal ook geen kandidaat meer zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

"Ik heb het veel te druk om me met politiek bezig te houden", zegt Heremans. "Vanuit mijn huidige positie bereik ik veel, over beleidsniveaus en partijgrenzen heen", voegt ze eraan toe.

Daarnaast noemt Heremans de politiek "geperverteerd". "Ik kan het deontologisch niet rijmen met de waarden die ik voorsta en dagelijks verkondig."