Muyters : "Gemeenschapsdienst voor werklozen bestaat al in Vlaanderen"

Sinds 1 januari is in Vlaanderen 'wijk-werken' ingevoerd. Het nieuwe systeem biedt  langdurig werklozen en ook leefloners de kans om met kleine klusjes enkele uren per week werkervaring op te doen. Ruim 7.000 Vlamingen zijn al als wijk-werkers aan de slag gegaan. Ze doen eigenlijk een vorm van gemeenschapsdienst. En dus vindt Vlaams minister van werk Philippe Muyters (N-VA) een soortgelijk voorstel van Open VLD "niet nodig".

Het federale voorstel voor een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen is opnieuw op tafel gelegd door kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD). Wie langer dan twee jaar zonder werk zit, is het idee, kan verplicht worden om twee halve dagen per week eenvoudige taken te verrichten, zoals kleine klusjes doen in huis, het gras afrijden of boodschappen doen.

7.000 wijk-werkers in Vlaanderen

Maar in Vlaanderen kunnen langdurig werklozen en ook leefloners sinds begin dit jaar aan de slag als wijk-werkers. "Wie ver van de arbeidsmarkt staat", zegt minister van werk Muyters, "kan met eenvoudige klusjes de eerste stap zetten naar werk." Ruim 7.000 Vlamingen zijn al als wijk-werkers actief, weet de VDAB.

Wijk-werkers kunnen maximaal 60 uur per maand - en in de regel gedurende maximaal één jaar - werkervaring opdoen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van 4,10 euro per uur, bovenop hun uitkering. Wijk-werken is in de plaats gekomen van het bestaande PWA-systeem, met de uitdrukkelijke bedoeling om langdurig werklozen en leefloners op weg te zetten naar werk.

Wijk-werken maakt deel uit van een traject op maat dat wordt vastgelegd in overleg tussen enerzijds de werkloze of de leefloner, en anderzijds de VDAB of het OCMW.  "Wijk-werkers die hun afspraken zonder goede redenen niet nakomen," zegt Muyters, "kunnen een sanctie krijgen". Ze kunnen uiteindelijk hun uitkering deels of helemaal verliezen.

Particulieren, scholen en gemeenten die een beroep willen doen op wijk-werkers, kunnen gebruikerscheques aankopen. Die kosten maximaal 7,45 euro per uur en zijn fiscaal aftrekbaar, net als dienstencheques.

Geen federaal kader nodig

Voor minister Muyters is het voorstel van Open VLD voor een verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen eigenlijk overbodig. "Strikt genomen heb ik geen federaal kader nodig", zegt Muyters, "want wijk-werkers die zich niet aan de afspraken houden, kunnen we in Vlaanderen al sanctioneren."

Muyters vindt een gemeenschapsdienst van twee halve dagen per week, zoals kamerlid Lachaert voorstelt, ook geen goede manier van werken. "Wij zijn in Vlaanderen heel flexibel, want wijk-werkers kunnen enkele uren per week tot 60 uur per maand klussen, in een traject op maat van de werkloze of leefloner", zegt de minister. "En een federaal kader mag die flexibiliteit zeker niet inperken."