Prins Carlos De Bourbon de Parme en zijn echtgenote Annemarie. Belga

Prins worden door een proces, is dat een goed idee?

De Nederlandse Raad van State heeft Hugo Klynstra het recht toegekend om de adellijke titel van zijn vader te dragen. Die vader is prins Carlos De Bourbon de Parme, neef van koning Willem-Alexander. Hij was nog niet getrouwd toen hij Hugo verwekte, en vindt dat zijn zoon geen recht heeft op de titel. De Raad van State geeft hem ongelijk. Maar is het wel een goed idee van zijn zoon om via een proces een prinselijke titel te verwerven? 

analyse
Flip Feyten
Flip Feyten is VRT-journalist en royaltywatcher.

Voor de rechtbank het recht op een prinselijke titel afdwingen, het is vermoedelijk nog nooit eerder gebeurd. Tot vandaag dus. Hugo Klynstra mag zich voortaan "zijne Koninklijke Hoogheid Carlos Hugo Roderik Sybren prins De Bourbon de Parme" noemen, dat heeft de Raad Van State in Nederland beslist. 

Even een wandelingetje door zijn stamboom. De vroegere koningin van Nederland, nu prinses Beatrix, heeft een zus, Irene. Die was getrouwd met Carlos Hugo De Bourbon de Parme, een afstammeling  van een oude Spaanse adellijke familie, die overigens lang aanspraak maakte op de Spaanse troon. Irene en Carlos Hugo noemden hun oudste zoon Carlos.

Toen Carlos 26 was, had hij een relatie met de alleenstaande Brigitte Klynstra. Carlos en Brigitte zijn nooit getrouwd, maar ze kregen een zoontje: Hugo. Die Hugo is nu 21, en sinds hij op zijn achttiende meerderjarig werd heeft hij voor de rechtbank het recht opgeëist om de achternaam, en dus ook de  adellijke titel van zijn vader te mogen dragen. 

Prins Carlos had destijds een afspraak gemaakt met zijn moeder: hij zou het vaderschap nooit betwisten, hij zou ook meebetalen aan de opvoeding, maar hij wilde geen familiale banden met zijn zoon. De naam van Carlos komt zelfs niet voor in Hugo’s geboorteakte. 

Veertien jaar na de geboorte van Hugo, in 2010, trad Carlos in het huwelijk met de Nederlandse journaliste Annemarie Gualthérie van Weezel. Ze hebben ondertussen 3 kinderen. (lees verder onder de foto)

Prins Carlos De Bourbon de Parme en zijn echtgenote Annemarie Gualthérie van Weezel. 2014 Michel Porro

Carlos heeft er zich altijd tegen verzet dat zijn voorhuwelijkse zoon Hugo zijn adellijke titel zou mogen dragen, maar die slag heeft hij nu voor de rechtbank definitief verloren. (Althans: voor de naamsverandering  is nog wel een koninklijk besluit nodig, en ironisch genoeg moet dat wellicht ondertekend worden door koning Willem-Alexander, de neef van Carlos.) 

Waar komt het hardnekkige bezwaar van Carlos vandaan? Wellicht wil hij de titel beschermen. Stel dat Hugo’s verdere levenswandel niet onbesproken is, dan betekent dat reputatieschade voor die titel, die Carlos en ook zijn drie wettige kinderen dragen. Temeer omdat Hugo met zijn royalty-titel nu natuurlijk in het vizier van de roddelpers komt. 

Welk voordeel heeft Hugo bij een gerechtelijk afgedwongen prinselijke titel? Het valt niet te verwachten dat zijn "nieuwe" familie hem nu met open armen gaat ontvangen. Het arrest van de Nederlandse Raad van State betekent overigens niet dat Hugo nu ook het lidmaatschap van het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme kan opeisen. Dat is namelijk een privéaangelegenheid van het Huis zelf. En daar heeft het Nederlandse recht niets over te zeggen. 

Misschien droomt Hugo van een flitsend leven in de jetset, waar deuren nu makkelijker voor hem opengaan. Maar ook dat is niet gegarandeerd. Het kan ook gewoon om een menselijk motief gaan: erkend worden als zoon, als kind van je vader. Dat gevoel zal iemand in België wellicht goed begrijpen: ene Delphine Boël. 

Maar als het om dat laatste gaat, zijn er betere manieren om dat doel te bereiken, al ligt de sleutel daarbij wel bij degene die de koninklijke scheve schaats reed. 

In een interview dat vlak na zijn dood verscheen bekende de Nederlandse prins Bernhard dat hij twee buitenechtelijke dochters had. Alicia de Bielefeld was geboren uit een relatie met een Duitse pilote die Bernhard in 1951 in Mexico had leren kennen (Bielefeld is een stukje uit zijn eigen achternaam). En Alexia Grinda werd in 1967 geboren uit een relatie met zijn Franse maîtresse Hélène Grinda. (lees verder onder de foto.)

Prins Bernhard, Nederlandse prins-gemaal. Belga

Bernhard heeft ze tijdens zijn leven vaak bezocht, hij zorgde voor financiële ondersteuning, en beide dochters stonden ook in zijn testament. Zijn oudste wettige dochter Beatrix moet op de hoogte geweest zijn, want bij de begrafenis van Bernhard was een discreet moment voorzien waarop haar halfzussen – ver van de camera’s – afscheid konden nemen van hun vader.

Ik heb het overigens altijd merkwaardig gevonden dat koning Willem-Alexander een van zijn drie dochters dezelfde naam heeft gegeven als die van een buitenechtelijke dochter van zijn grootvader: Alexia. (lees verder onder de foto.)

Prins Albert van Monaco. ©EPA

Nog voor hij getrouwd was heeft ook Prins Albert van Monaco
kinderen gekregen uit twee verschillende relaties: Jazmin Grace was de vrucht van een verhouding met Tamara Rotolo, en Alexandre was het resultaat van een kortstondige relatie met de Frans-Togolese Nicole Tossoupke. Hij erkende beide kinderen, steunt ze financieel, maar ze hebben geen van beiden rechten op de troon in Monaco.

Nog dit: toen een journalist prins Albert eens vroeg of er nog onthullingen te verwachten waren, was zijn enigszins mysterieuze antwoord: “Laten we dat geval per geval behandelen."