Video player inladen...

Vakbonden over collectief ontslag bij Agentschap Inburgering: "Er is geen sociaal plan"

De gesprekken tussen directie en vakbonden voor een sociaal plan bij het Agentschap Inburgering en Integratie zijn op niets uitgedraaid. Er kwam geen oplossing voor de ontslagen werknemers én voor zij die blijven. Er zullen wellicht wel wat minder ontslagen vallen dan verwacht.

Omdat er minder vraag is naar inburgering, moeten er bij het agentschap tegen eind volgend jaar wellicht zo'n 120 mensen vertrekken. Eerder was sprake van 170 ontslagen. Dat aantal is gedaald, onder meer omdat er opvallend veel mensen zelf ontslag nemen, uit vrees voor te hoge werkdruk door besparingen en personeelsvermindering.

Omdat zo veel werknemers moeten vertrekken bij het Agentschap Inburgering en Integratie treedt de zogenoemde wet-Renault in werking. Die voorziet tijd voor gesprekken tussen werkgever en vakbonden.

De onderhandelingen gaan in de "afkoelingsperiode" over: 

  • mogelijkheden om het aantal ontslagen te beperken
  • ontslagcriteria (duidelijke regels over wie moet vertrekken)
  • extra maatregelen voor 55-plussers
  • vertrekpremie
  • ...

"De gesprekken zijn nagenoeg meteen stopgezet", zegt Sofie Ostyn van de christelijke vakbond ACV. "De directie besliste om alleen het minimum te doen, namelijk de wettelijk verplichte "outplacement". Concreet: uitleg over de werking van de VDAB, uitleg over hoe een cv opstellen en een oriëntatiegesprek. Er is geen enkele verzachtende maatregel." 

Wat met de onrust bij de blijvers?

Intussen heerst grote onrust bij de werknemers die achterblijven. Veel werknemers spreken over een vertrouwensbreuk die niet meer goed komt. "Ze merken niks van een dalende instroom. Er is niet minder werk op de vloer. De werkdruk is nog altijd even hoog bij zowel de trajectbegeleiders, de overbevraagde juridische dienst en bij de tolkendienst.

De werknemers die overblijven vrezen dus dat ze met een kwart minder mensen wel evenveel werk zullen moeten verzetten. Ze zijn bang dat ze hun taken niet meer goed zullen kunnen doen. Dat het maatwerk vanaf nu vervangen zal worden door routineus en oppervlakkig administratieve afhandeling. En dat terwijl iedereen het over de partijgrenzen heen eens is over de noodzaak van een goede integratie."

Meest gelezen