Nicolas Maeterlinck

Minder rompslomp voor buitenlanders die in België komen werken

Wie vanuit het buitenland naar België wil komen om hier te werken, zal in de toekomst nog maar één document moeten invullen om zowel een werkvergunning als een verblijfsvergunning te krijgen. Dat werd beslist in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. België volgt nu een Europese wet die het makkelijker maakt voor buitenlandse werknemers.

Wie vandaag naar België wil komen om hier te werken, moet eerst een werkvergunning aanvragen. Pas als die is goedgekeurd, kan de werknemer ook een verblijfsvergunning aanvragen. Beide aanvragen worden binnenkort samengevoegd in één enkele aanvraag.

“Deze vereenvoudiging maakt de procedure voor de buitenlandse werknemer en de werkgever niet alleen efficiënter, maar maakt het daarnaast ook makkelijker om te controleren of de migrant legaal in het land verblijft en of hij toegang heeft tot de arbeidsmarkt”, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 

Het is een complex dossier omdat de werkvergunning van de gewesten moet komen (Vlaanderen, Brussel of Wallonië), maar een verblijfsvergunning is federale materie. 

Vergunning geleverd binnen 60 dagen

In de nieuwe procedure verbindt ons land zich er ook toe om binnen de 60 dagen al dan niet een vergunning af te leveren. “Deze doorlooptijd is kort genoeg om de concurrentiepositie van onze bedrijven niet in gevaar te brengen, maar lang genoeg om aan de Dienst Vreemdelingenzaken voldoende tijd te geven om alle dossiers grondig te screenen op veiligheid”, aldus staatssecretaris Theo Francken.  

België moest de aparte arbeids- en verblijfsvergunningen afschaffen van Europa.