Vijf tips om schoorsteenbrand te voorkomen

Omdat het stilaan weer kouder wordt, waarschuwt de brandweer voor schoorsteenbranden. Mensen die hun woning verwarmen met hout, kolen of stookolie worden opgeroepen om hun schoorsteen goed te onderhouden. Het is opletten geblazen want in periodes dat er meer gestookt wordt, is het risico op schoorsteenbranden groter. Enkele tips om dit te voorkomen.

"Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie in een kachel, een open haard of de centrale verwarming kan een schoorsteenbrand krijgen", waarschuwt Brandweer Zone Rand.

"Als je hout, kolen of mazout stookt, hecht er zich roet aan de schoorsteenwand. Na een tijdje koekt al dat roet samen tot een teerachtige brandbare substantie, creosoot. Dat kan ontbranden bij een temperatuur van ca. 500 °C. Als je je kachel of open haard gebruikt, is die temperatuur zo bereikt en ontstaat er kans op schoorsteenbrand."

Tips om schoorsteenbrand te voorkomen

- Een goed onderhoud van de schoorsteen is cruciaal

"De schoorsteen minstens één keer per jaar laten reinigen, is geen luxe. Bij intensief gebruik is twee keer vegen per jaar zelfs aan te raden", zegt Brandweer Zone Rand. "Het kan ook geen kwaad om een vakman naar scheuren en lekkages te laten kijken."

Bij gebruik van gas is er sowieso minder vervuiling. Toch laat je de schoorsteen best tijdens de verplichte onderhoudsbeurt van je gastoestel controleren. Het rookkanaal kan immers langs buiten verstopt geraken door bvb. vogelnesten.

- Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen

"Een schoorsteen kan ook van buiten uit vervuild geraken
waardoor ze minder goed trekt. Zorg ervoor dat vogels er zich niet in kunnen nestelen en let ook op ingroeiende klimplanten, steen- of bladerafval", tipt Brandweer Zone Rand.

- Stook verstandig, zo voorkom je overdadige roetafzetting

• Gebruik steeds de juiste brandstof voor je kachel. In een
allesbrander kan je geen afval verbranden, enkel die brandstoffen die
toegelaten zijn voor hout- en kolenkachels.

• Stook enkel met droog, natuurlijk en onbehandeld hout. Geen
geverfd hout, spaanplaat, oud papier of karton.

- Ventileer de ruimte voldoende tijdens het stoken

Voor een goede trek van de schoorsteen is er voldoende
aanvoer van verse lucht in de ruimte nodig.

- Plaats nooit een te grote kachel in een kleine ruimte

"Je zal het snel te warm krijgen, de kachel op een lagere stand plaatsen waardoor de trek in de schoorsteen vermindert en de roetaanslag vergroot. Bovendien neemt het risico op CO-intoxicatie toe", zegt Brandweer Zone Rand.

Meest gelezen