Vlaamse Steden en Gemeenten: "Gezocht: 106 burgermoeders"

In de lokale politiek blijven vrouwen nog steeds in de minderheid. Bijna 25 jaar na de eerste quotaregels is nog altijd maar 16 procent van de burgemeesters een vrouw. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) wil daarom inzetten op talentmanagement voor lokale mandatarissen. 

Van de 308 gemeenten in Vlaanderen worden er slechts 48 geleid door een burgermoeder, alle andere steden of gemeenten hebben een burgervader aan het roer. In de gemeenteraden en schepencolleges zijn de vrouwen met om en bij de 35 procent wel iets beter vertegenwoordigd. "Maar de stap naar hogerop is lastig", aldus de VVSG. Bovendien geven vrouwelijke mandatarissen er tijdens hun mandaat verhoudingsgewijs sneller de brui aan. 

Om de balans tussen vrouwen en mannen perfect in evenwicht te brengen, zijn er 106 vrouwelijke burgemeeters en 1.109 vrouwelijke raadsleden extra nodig, becijferde de VVSG. "Als je bepaalde groepen niet in je gemeenteraad hebt, dan laat je enorme talentenvijvers met potentiële topers links liggen", stelt Mieck Vos, algemeen directeur bij de VVSG. "Daar wint de burger niks mee."

Ook andere groepen, zoals burgers met een buitenlandse herkomst, zijn nog sterk ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Daarom wil de VVSG inzetten op talentmanagement voor lokale bestuurders. "Het gaat voor ons niet zozeer over mannen versus vrouwen, maar wel over de eigenschappen die zij inbrengen. Uiteraard kiezen politieke partijen zelf wie ze op hun kandidatenlijst plaatsen. Maar met goede informatie, opleidingen, aandacht voor doelgroepen en een transparante cultuur, trek je gegarandeerd meer talenten aan."

De VVSG komt in dat licht met vijf adviezen voor gemeentebesturen:

  • Organiseer voor pas verkozenen een introductietraject
  • Organsieer vooraf informatiesessies voor burgers, voor zij die nadenken over een lokaal engagement
  • Koppel een mentor aan een nieuw raadslid
  • Voorzie in de administratie een centraal contactpunt waar ieder raadslid met vragen terechtkan
  • Maak werk van een transparante organisatie- en vergadercultuur  

Als je bepaalde groepen niet in je gemeenteraad hebt, dan laat je enorme talentenvijvers met potentiële topers links liggen