Maxime Anciaux - All rights reserved

Vlaanderen over 10 jaar: meer ouderen en kinderen, minder actieve bevolking (20-64)

Over 10 jaar zal Vlaanderen 5 procent meer inwoners tellen: 6,83 miljoen om precies te zijn. Dat heeft de Vlaamse overheidsdienst Statistiek Vlaanderen becijferd. Maar er zijn grote verschillen in de verschillende leeftijdscategorieën. Het aantal ouderen en kinderen zal sterk toenemen. Maar in de categorie tussen 20 en 64, zeg maar de actieve beroepsbevolking, wordt voor het eerst een lichte daling verwacht.

Tussen 2017 en 2027 verwacht Statistiek Vlaanderen een lichte daling met 1,6 procent van de bevolking op actieve leeftijd (20-64 jaar) in Vlaanderen. In de voorbije 10 jaar groeide het aantal 20-64-jarigen nog met 4 procent. In dezelfde periode wordt een stijging verwacht van het aantal 65-plussers met maar liefst 22 procent.

De evolutie heeft te maken met de toenemende vergrijzing: de grote groep van zogenoemde "babyboomers" gaat stilaan met pensioen. Daarnaast zal Vlaanderen over 10 jaar ook een pak meer kinderen tellen. De toename is het grootst bij de 12-17-jarigen (+12 procent).

Dat zijn natuurlijk algemene cijfers. Op lokaal vlak kan het verhaal er heel anders uitzien. "We zien dat deze trends sterke gemeentelijke verschillen kennen", zegt hoofdstatisticus Roeland Beerten. "De demografische vooruitzichten tonen aan dat Vlaamse gemeenten een erg divers verloop van de bevolking kennen, waar het lokale beleid rekening mee zal moeten houden in het plannen voor de toekomst."

De bevolkingsgroei tekent zich af in bijna alle gemeenten, maar is het grootst in de stad Antwerpen, de regio rond Gent, en in delen van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Meer alleenwonenden en tweepersoonshuishoudens

Begin 2017 woonden er in het Vlaamse Gewest 869.000 (17 procent) mensen ouder dan 20 jaar alleen. In de komende 10 jaar verwacht Statistiek Vlaanderen een verdere stijging van het aantal alleenwonenden tot 943.000. Die stijging situeert zich uitsluitend bij de personen ouder dan 55 jaar, en vooral bij de 65-plussers. Het aantal alleenwonende 20-54-jarigen zal daarentegen afnemen.

Vlaanderen telde begin vorig jaar ook 949.000 huishoudens met twee personen. In 2027 zullen dat er naar verwachting meer dan 1 miljoen zijn. Die toename situeert zich vooral bij de 60-79-jarigen.

Een week geleden stelde ook het Federaal Planbureau een demografisch rapport voor, met cijfers voor heel het land en een aantal andere accenten. Meer daarover leest u in dit artikel. Meer informatie over de Vlaamse cijfers vindt u op de website van Statistiek Vlaanderen.