Videospeler inladen...

Europa heeft een akkoord over gelijk loon voor gelijk werk

De Europese Commissie, onderhandelaars van de 27 lidstaten en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over een aanpassing van de zogenoemde detacheringsrichtlijn. Dat moet leiden tot gelijk loon voor gelijk werk voor al wie op dezelfde plaats werkt. Europa hoopt op die manier praktijken van sociale dumping aan te pakken, die vaak in de landbouw- en de transportsector  voorkomen.

Het was een blije Marianne Thyssen die het akkoord vanmorgen voorstelde. "Dit is goed nieuws voor een sociaal Europa. Ik ben trots op het bereikte resultaat. Het was een moeilijk dossier met veel gevoeligheden, verschillende emoties: een "gele kaart"."

Onze eengemaakte markt werkt voor goederen, diensten en kapitaal, maar moet ook werken voor mensen

Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V)

"Maar het resultaat bewijst dat je door intens met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren een rechtvaardig akkoord kan bereiken, op voorwaarde dat je je focus niet verliest", aldus Thyssen. "Onze focus is en blijft: rechtvaardigheid voor zowel werknemers als werkgevers."

Volgens Thyssen komt het bereikte akkoord tegemoet aan de verzuchtingen van veel Europese burgers. "Onze eengemaakte markt werkt voor goederen, diensten en kapitaal, maar moet ook werken voor mensen."

Wat verandert er?

Intussen zijn ook de eerste details van het bereikte akkoord bekend.

  • Gedetacheerde werknemers hebben recht op hetzelfde loon als de lokale werknemers,
  • De periode van detachering wordt verkort van 24 naar 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden,
  • Lidstaten moeten misbruiken aanpakken met sancties,
  • Om misbruik door buitenlandse werkgevers te vermijden moet alle relevante informatie over cao's en arbeidsvoorwaarden beschikbaar zijn op een officiële website. 

De richtlijn moet nu nog worden goedgekeurd door het voltallige Europees Parlement en door de Europese Raad. Pas dan kan ze officieel worden gepubliceerd en krijgen de lidstaten 2 jaar om ze in wetgeving om te zetten. Allicht zal het dus nog tot 2020 duren voor bijvoorbeeld misbruiken in de landbouwsector van de baan zijn. De transportsector zal nog wat langer geduld moeten oefenen, want die sector is voorlopig uit de nieuwe richtlijn getild omdat eerst nog enkele andere problemen moeten worden geregeld.

Meest gelezen