Europees Parlement keurt kandidatuur Turtelboom voor Europese Rekenkamer goed

Vanmiddag heeft het Europees Parlement de kandidatuur van Annemie Turtelboom (Open VLD) goedgekeurd voor lidmaatschap van de Europese Rekenkamer. Het is nu aan de Raad van de Europese Unie om finaal de kandidatuur goed te keuren. 

Twee weken geleden zette een interne parlementaire commissie ook al het licht op groen voor de oud-minister. Vandaag tijdens de maandelijkse plenaire stemming in het Europees Parlement, schaarde het gehele Parlement zich achter die beslissing. Een overgrote meerderheid van 501 parlementsleden stemden voor, 91 stemden tegen en 32 onthielden zich van stemming. 

Als laatste stap in haar aanduidinsgprocedure dient Turtelboom ook nog de 28 bevoegde nationale ministers in de vorm van de Raad, te overtuigen. Zij moeten namelijk finaal ook nog hun goedkeuring geven. Turtelboom zou hiermee Karel Pinxten vervangen als Belgische afgevaardigde in de Europese Rekenkamer. Pinxten stelde zich kandidaat voor een derde termijn, maar dat verzoek werd in november afgewezen door het Europees Parlement. 

De Europese Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg en bestaat uit één lid uit iedere Europese lidstaat. Als financiële waakhond van de Europese Unie controleert ze of de middelen van de EU correct worden besteed.