Video player inladen...

Federale regering wil schuldenindustrie aanpakken na Pano-reportage

Naar aanleiding van een Pano-reportage over de schulden­industrie hebben minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) aangekondigd extra maatregelen te zullen nemen om mensen te beschermen tegen torenhoge schulden. Eerste herinneringsbrieven zouden altijd gratis moeten zijn en de boetes voor een openstaande rekening mogen nooit hoger zijn dan de schuld zelf, daar is consensus over.

Pano van VRT NWS toont aan hoe er een zogeheten "schuldenindustrie" bestaat. Incassobureaus en deurwaarders hebben er baat bij om openstaande rekeningen zo lang mogelijk onbetaald te houden, omdat het hen meer geld opbrengt. Mensen in armoede houden soms nauwelijks het hoofd boven water door alle openstaande schulden.

In de Kamer zijn er tijdens het vragenuurtje verschillende interpellaties geweest over het thema. "Hele inboedels worden verkocht, zonder dat het iets van de schuld aflost", zegt Kamerlid Annick Lambrecht (SP.A). "Het is de realiteit voor 365.000 Belgen. Deurwaarders worden slapend rijk op de miserie van anderen. Hoe meer niet-betaalde schulden, hoe meer kassa kassa."

SP.A vraagt onafhankelijke controles op gerechtsdeurwaarders en wil de kosten van gerechtsdeurwaarders halveren.

Ook N-VA is bezorgd over de schuldenindustrie. "Er zijn initiatieven op het terrein van deurwaarders die meer bemiddelaars worden. Kunnen we dit institutionaliseren?", vraagt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

CD&V wil dat de deurwaarderskosten niet hoger kunnen oplopen dan de openstaande schuld, zegt Sonja Becq (CD&V).

Kosten nooit groter dan schuld

Minister van Justitie Geens en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Demir beloven allebei maatregelen te zullen nemen. Er lijkt consensus te zijn over het feit dat extra kosten die bij een openstaande factuur komen kijken, nooit hoger mogen liggen dan de openstaande schuld zelf. 

Volgens Geens zijn er sinds het begin van de legislatuur al maatregelen genomen om mensen met schulden te helpen, maar kan de regering nog een stap verder gaan.  Hij wil ook de deontologische regels van deurwaarders herbekijken.

Demir wil dat de eerste herinneringsbrief voor een openstaande factuur nooit extra kosten met zich meebrengt. Voor telecomoperatoren bestaat al zo'n regeling, dat zou moeten uitgebreid worden naar alle sectoren.

Daarnaast moeten mensen sneller een voorstel tot afbetalingsplan krijgen en doorverwezen worden naar schuldbemiddeling.

Ook minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil extra maatregelen nemen. Hij vindt onder meer dat betalingstermijnen om een factuur te betalen, verlengd moeten worden en wil de regels voor incassobureaus aanscherpen.

Meest gelezen