Jonas Roosens

Het inschrijvingssysteem is een ramp voor hoogbegaafde kinderen

De discussie over het inschrijvingsrecht in scholen laait opnieuw op. Volgens Kathleen Venderickx, hoogleraar hoogbegaafdheid, is "het voor veel hoogbegaafde kinderen een ramp als ze niet meer vrij kunnen kiezen voor een school".

opinie
Kathleen Venderickx
Kathleen Venderickx is bestuurder bij Exentra VZW en hoofd leerstoel hoogbegaafdheid UHasselt. Excentra is de vzw die zich inzet voor hoogbegaafde leerlingen in Vlaanderen.

Het inschrijvingssysteem voor scholen is een regelrechte ramp voor intellectueel talent. Hoogbegaafde kinderen hebben nood aan scholen die zorgen dat er differentiatie naar boven toe is en die kangoeroeklassen inrichten. 

In Vlaanderen is er spijtig genoeg nog een heel beperkt aantal scholen dat dit in de praktijk ook doet. Als de vrijheid van keuze voor een school voor deze kinderen zou wegvallen, dan vallen zij helemaal uit de boot.

Bij het expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid, vzw Exentra, melden zich jaarlijks +/- 1000 hoogbegaafde kinderen aan. 64 % van hen is schoolmoe, 73 % heeft psychosomatische klachten en 86 % van de aangemelde kinderen verveelt zich op school. 

Een belangrijke oorzaak voor deze dramatische cijfers schuilt precies in het feit dat veel scholen er niet toe komen een inspanning te leveren om hoogbegaafde kinderen de ondersteuning te bieden waar ze nood aan hebben. Veranderen van school, en verhuizen naar een school waar er wel aandacht is voor deze groep, is de enige oplossing die er dan jammer genoeg nog over blijft.

Zo’n verandering maakt een wereld van verschil. Bij zo’n schoolverandering zien we zeer snel positieve resultaten.  

86 % van de aangemelde hoogbegaafde kinderen verveelt zich op school. 

Jonas Roosens

Vaak zien we een week na een verhuis al een heel ander kind. Dat blijkt ook uit onderzoek: 89 % van de leerkrachten ziet het welbevinden van deze kinderen in de nieuwe school toenemen, maar liefst 98 % (!) van de ouders merkt een verbetering bij hun kind.

Niet meer vrij kunnen kiezen voor een school is voor veel hoogbegaafde kinderen gewoon een ramp.  Na het M-decreet zou dit een tweede mokerslag zijn in de Vlaamse onderwijsaanpak voor intellectueel getalenteerde kinderen. 

Het M-decreet zorgt er immers voor dat scholen nog minder voor deze kinderen doen dan voorheen al het geval was.  De gevolgen kennen we ondertussen. De laatste PISA-resultaten geven duidelijk aan dat het aantal toppresteerders in ons land daalt. 

De enige grondstof die Vlaanderen rijk is, namelijk intellectueel talent, wordt niet optimaal benut. En dat is spijtig. Spijtig voor heel veel kinderen die niet de prettige schooltijd beleven waar ze wel recht op hebben. En spijtig voor onze maatschappij die haar belangrijkste grondstof verloren ziet gaan.

---

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. 

Meest gelezen