Video player inladen...

Personeelsbeheerder NMBS: "Minimale dienstverlening bij spoorstakingen kan vanaf 7 maart"

De minimale dienstverlening tijdens stakingen op het spoor kan worden toegepast vanaf 7 maart. Dat zegt een woordvoerster van HR Rail, dat het personeel beheert van Infrabel en NMBS. De vakbonden zijn fel gekant tegen de minimale dienstverlening en plannen gerechtelijke stappen.

De minimale, of gegarandeerde dienstverlening stond in het federale regeerakkoord. Maar de directie van het spoorbedrijf en de vakbonden raakten het na lang onderhandelen niet eens over een regeling, waarna minister van Mobiliteit François Bellot (MR) het heft in eigen handen nam en zelf met een wetsontwerp kwam. Dat werd in november vorig jaar goedgekeurd door de Kamer.

De voornaamste verandering van de minimale dienstverlening is dat werknemers ten laatste 72 uur op voorhand moeten aangeven of ze meestaken. Dat moet het mogelijk maken om een dag op voorhand een alternatief vervoersplan voor te stellen aan de reiziger, zodat die weet waar hij aan toe is.

De NMBS, Infrabel en HR Rail hebben de voorbije maanden gewerkt aan een concrete regeling, met een lijst van essentiële beroepscategorieën in geval van een staking en regels voor het personeel over hoe ze moeten laten weten of ze willen staken.

Aan de vakbond was gevraagd om advies uit te brengen over de modaliteiten van de regeling. Ze weigeren om dat te doen, maar dat belet volgens HR Rail niet dat de wet van kracht wordt.

Volgende week, op 6 maart, komen de directiecomités van Infrabel en de NMBS bijeen om om de essentiële beroepscategorieën formeel vast te leggen. De dag erna komt de raad van bestuur van HR Rail samen om de regels voor de intentieverklaringen te bepalen. Vanaf dan kan het systeem toegepast worden, luidt het.

Gaan treinen effectief rijden bij stakingen?

"Alles hangt af van het aantal personeelsleden dat bereid is om op een stakingsdag te werken", zegt Ludo Sempels, voorzitter van de Vlaamse ACOD-Spoor. "Als iedereen wil staken, zullen er natuurlijk geen treinen rijden." Hoeveel mensen minimaal nodig zijn voor een veilige dienstverlening, is nog een punt van discussie.

De vakbonden zijn altijd fel gekant geweest tegen de minimale dienstverlening. Ze vinden het een inbreuk op het stakingsrecht. "We zijn van plan om dit aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Onze juridische diensten stellen een dossier op."

Jammer dat de minimale dienstverlening voor het spoor een light-variant geworden is.

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

Voor het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen gaat de minimale dienstverlening dan weer niet ver genoeg. De reizigers een dag voor de staking informeren of hun trein al dan niet zal rijden, is volgens het NSZ veel te laat.

Dat NMBS-werknemers die willen staken dat 72 uur op voorhand moeten melden, bevalt het NSZ evenmin. "Die periode is te kort om een goed zicht te krijgen op de gevolgen van de staking."

Meest gelezen