SP.A wil "basisbaan" voor alle 200.000 werkzoekenden

De overheid moet elke werkzoekende die niet aan de bak komt, een jobgarantie met een correct loon en volledige sociale bescherming geven. Dat voorstel van de "basisbanen" zal SP.A-Kamerfractieleidster Meryame Kitir lanceren op het congres van haar partij op 17 maart. "Deze garantie geldt voor alle 200.000 werkzoekenden", zegt de Genkse politica 

"Zelfs in tijden van economische groei en massa's openstaande vacatures komen bepaalde groepen niet makkelijk aan de bak op de arbeidsmarkt. In plaats van mensen op te jagen, hen in een mini- en flexi-job te duwen of hen te sanctioneren, is het beter om hen te stimuleren en hen een baan te garanderen. Alleen zo kunnen we de werkloosheid afschaffen", zegt Kitir.

"Een job is nog altijd de beste bescherming tegen armoede en sociaal isolement." De SP.A meent dat er genoeg taken zijn waar de samenleving om schreeuwt. "Dat gaat van een luisterend oor tot een helpende hand. Zo kan de overheid die nieuwe werkenden inzetten in hun gemeente, bijvoorbeeld als hulp in een rusthuis of cultureel centrum. Maar het kan ook in de private sector, bijvoorbeeld op evenementen die grote bedrijven organiseren."

De VDAB moet volgens de socialisten nog meer inzetten op begeleiding op maat. Dat kan door een opleiding of stage aan te bieden, maar ook met een basisbaan. "Met een basisbaan willen we het sluitstuk creëren: de garantie dat je een job krijgt", legt Kitir uit. "We schaffen de werkloosheid af."

N-VA: "Complete onzin"

N-VA-parlementslid Axel Ronse noemt het SP.A-voorstel alvast "complete onzin". "Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet je klaarstomen voor een nieuwe job via stages, opleidingen, wijkwerk ...  Een overheidsjob voor hen "toveren" veegt hun afstand tot de arbeidsmarkt niet weg en helpt al zeker de duizenden ondernemers en werknemers niet die vandaag op hun tandvlees zitten door het tekort aan personeel." Ronse herhaalt dat vooral de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd meer werkzoekenden aan een baan zou helpen.