Comité I: "Meer controle nodig op wie toegang heeft tot terroristendatabank"

Het Comité I heeft een rapport klaar over de terroristendatabank in ons land. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd aan onze redactie. Volgens het comité moet er beter gecontroleerd worden wie toegang heeft tot de databank. Daarnaast kadert het comité ook aan dat er een uitbreiding is gebeurd naar meer mensen, zoals haatpredikers, zonder wettelijke basis.

De terroristendatabank is opgericht in de zomer van 2016, enkele maanden na de terreuraanslagen in ons land. Er staan iets meer dan 600 namen, voornamelijk zogenoemde 'Foreign Terrorist Fighters'. Dat zijn Belgen die zijn afgereisd naar een jihadistische conflictzone, dat hebben geprobeerd of die bedoeling hebben. Ook bijvoorbeeld teruggekeerde Syriëstrijders staan in de databank.

Maar wie heeft nu eigenlijk toegang tot die databank? Meer dan 1.500 mensen, zo blijkt. Het gaat dan onder meer om lokale en federale politie, de Staatsveiligheid, de gevangenissen en de Dienst Vreemdelingenzaken. Welke diensten zich toegang verschaffen tot de databank, dat wordt geregistreerd. Maar welke individuen precies, is niet duidelijk. Dat moet veranderen, vindt het Comité I.

En dan is er nog de uitbreiding van de databank die gebeurd is zonder wettelijke basis. Op vraag van de regering zijn nu ook namen van haatpredikers en zogenaamde homegrown terrorist fighters, mensen met terroristische neigingen die zich dus in ons land bevinden,  te vinden in de databank. Maar er is geen wet die dat toelaat. Minister van justitie Koen Geens zegt dat de wettelijke basis er wel aan komt. "Er is een KB in de maak", zegt hij in De Ochtend op Radio 1, "het komt eraan als we het advies van de privacycommissie en de Raad van State hebben omgezet".

Dat de databank perfectionering behoeft, daar heb ik geen moeite mee

Minister van justitie Koen Geens

Over het algemeen is het Comité I wel positief over de databank. Het OCAD, dat de terreurdreiging in ons land analyseert, krijgt een pluim. Ook minister van justitie Geens wil dat benadrukken. "Men zal naar aanleiding van het rapport de databank opnieuw screenen, maar ik denk dat alle diensten die zijn aangesloten op de databank - ondanks de kritiek - heel geluk zijn met het bestaan ervan. Dat de databank perfectionering behoeft, daar heb ik geen moeite mee."