David rozing

Vorig jaar ruim 15.000 jobs extra bij Belgische kmo's

Het socialedienstenbedrijf SD Worx berekende dat er vorig jaar een groei van een klein procent is geweest in het aantal banen bij Belgische kmo's. Dat is goed voor ruim 15.000 jobs. Ongeveer één derde daarvan zou toe te schrijven zijn aan de taxshift.

De groei van het aantal jobs in Belgische kmo's lag in 2017 wel iets lager dan in 2016, het jaar dat de taxshift werd ingevoerd. "2016 was dan ook een grand-cru-jaar", zegt Johan Van Duyse van SD Worx. "Het was duidelijk dat bedrijven en kmo's zaten te wachten op die verlaging van de sociale lasten om mensen aan te werven."

Van de ruim 15.000 extra banen in 2017 is net geen 30% geheel of gedeeltelijk te danken aan de taxshift. Dat geven de kmo's zelf aan. Die 30% ligt lager dan wat de kmo's bij het begin van het jaar 2017 verwachtten. Toen dacht nog ongeveer 40% van de kmo's dat ze extra mensen zouden aanwerven door de taxshift.

Economie op volle toeren

De andere 70% extra aanwervingen waren het gevolg van de groeiende economie. "Het is van alle tijden dat de aanwervingen bij kmo's gebeuren wanneer de economie goed draait, los van premies of stimulansen", aldus Johan Van Duyse.

De grootste groei was er bij de kmo's in de dienstensector en dan vooral in de zorgsector. Er was ook een opvallend grote groei bij de heel kleine bedrijven, tot zes werknemers. Alles samen werken er nu 1,7 miljoen Belgen in een kmo, het hoogste cijfer ooit volgens SD Worx.