Video player inladen ...

VS-president Trump wil extra tarieven opleggen aan de invoer van staal en aluminium

Volgende week zou de VS zware invoertarieven opleggen om de eigen markt af te schermen van de volgens de president "oneerlijke concurrentie" vanuit het buitenland. Dat kan wellicht tot tegenmaatregelen en een handelsoorlog leiden, mogelijk ook met bondgenoten van de Verenigde Staten.

Presidnt Donald Trump zal volgende week de details van de strafmaatregelen bekendmaken, maar liet nu al verstaan dat er een tarief van 25% op ingevoerd staal en 10 % voor aluminium. Het is ook niet duidelijk hoe lang de maatregelen van kracht zullen zijn.

Die passen wel in het beeld van "America First" waarmee Trump in 2016 de verkiezingen gewonnen heeft. Hij beloofde toen om de toevloed van buitenlandse import aan banden te leggen en zo banen in de "rust belt" in de VS te beschermen. In die kwakkelende gebieden met oude industrie heeft Trump bij de de verkiezingen het verschil gemaakt.

De voorbije maanden is er in het Witte Huis echter een hevige veldslag geweest tussen voor- en tegenstanders van invoertarieven op staal en aluminium. Veel adviseurs van de president waren daartegen gekant. Trump krijgt alvast wel de steun van de toplui van Amerikaanse staal- en aluminiumbedrijven, maar dat geldt dan wel niet voor de oliesector. Die vrezen hogere kosten als goedkope invoer dreigt weg te vallen en ze dus op duurder Amerikaans staal moeten beroep doen.

Handelsoorlog, ook met bondgenoten?

De maatregel past dan wel in het nationalistische discours van Trump, maar houdt ook risico's in. Zoals hierboven vermeld, kunnen ook Amerikaanse bedrijven die staal en aluminium kopen en verwerken, getroffen worden, want zij zullen dan hogere kosten aanrekenen aan hun klanten en Amerikaanse eindproducten worden zo duurder op de wereldmarkt.

Wellicht zullen andere landen die getroffen worden, tegenmaatregelen tegen Amerikaanse producten nemen en is er dus kans op een handelsoorlog. Het is ook uitkijken wat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vindt van die tarieven.

Amerika is de grootste invoerder van staal ter wereld, goed voor 26,9 miljoen ton of 8% van de wereldstaalmarkt. U denkt dan misschien aan China, maar dat is fout. De VS voeren het grootste deel van hun staal in vanuit Canada (16%, een NAFTA-land by the way), voor Brazilië (13%), Zuid-Korea (10%) en zijn er Mexico (ook NAFTA), Rusland, Turkije, Duitsland en India.

U merkt dat het meeste staal dat de VS invoert uit landen komt die als goede partners of bondgenoten beschouwd worden. De protectionistische maatregelen die Trump nu wil opleggen, zal dan ook vooral daar tot ergernis leiden en dreigen de VS verder te isoleren. De nieuwe tarieven houden dan ook grote risico's in voor de positie van Amerika in de wereld.

Lees hier het rapport van het Amerikaanse ministerie van Handel over de invoer van staal.

"Onaanvaardbaar", zeggen Canada en de EU

De reacties van die bondgenoten liet niet lang op zich wachten. Canada noemt die ronduit "onaanvaardbaar". Dat is ook de mening van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. "Protectionisme kan  niet de oplossing zijn voor de problemen in de staalsector. Dit zal de zaken enkel nog erger maken", aldus Juncker, die overigens aan tegenmaatregelen denkt.

EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström vreest dat "de tarieven een negatieve impact zullen hebben op de transatlantische relaties en op de markten wereldwijd. De wortels van het probleem liggen bij de overcapaciteit in de staal- en aluminiumindustrie en de soloslim van Trump zal dat niet oplossen", denkt ze.

Stahl, de koepel van Duitse staalbedrijven, wil dat de EU de kwestie naar de Wereldhandelsorganisatie brengt. Volgens de groep dreigen de Amerikaanse maatregelen tot een nieuwe escalade in de crisis voor de Europese staalsector te leiden. Van alle Europese landen is Duitsland de grootste uitvoerder van staal naar de VS.