Video player inladen ...

Zitje in rechtspersoon waar overheid het voor het zeggen heeft? Al uw mandaten én vergoedingen straks online

Iedereen die een bestuursfunctie uitoefent in een rechtspersoon waar de overheid een belangrijk aandeel in heeft, zal vanaf volgend jaar een overzicht van al zijn mandaten moeten bekendmaken. De vergoedingen voor die mandaten zullen ook online beschikbaar zijn op de website van het Rekenhof. Een wetsvoorstel daarover zal later vandaag naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd.

De schandalen van de voorbije jaren rond intercommunales en vzw's van overheden hebben de nood aan meer transparantie meer dan ooit blootgelegd.  De meeste politici moeten op dit moment al hun mandaten aangeven, maar binnenkort wordt die plicht aanzienlijk uitgebreid naar andere bestuursfuncties. 

"Alle leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent" zal een mandatenlijst moeten indienen, staat te lezen in een wetsvoorstel waarover vandaag wordt gestemd.

Dat betekent dat niet alleen politici, maar ook andere bestuurders (niet-politici) en inhoudelijke kabinetsmedewerkers straks al hun mandaten zullen moeten bekendmaken wanneer ze een bestuurfunctie hebben in rechtspersonen waar de verschillende overheden in ons land het voor het zeggen hebben.

"Mensen die tot nu toe onder de radar zijn gebleven", verwoordt Brecht Vermeulen (N-VA) het. Hij is een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. "Bijvoorbeeld bij Publifin of Samusocial waren bestuurders niet verplicht om hun mandaten aan te geven als ze geen parlementslid of burgemeester zijn."

"Tot op de eurocent"

Bovendien zal elke burger de vergoedingen voor de mandaten kunnen raadplegen, op de website van het Rekenhof. Voor de publieke mandaten zullen de vergoedingen tot op de eurocent nauwkeurig worden vermeld. Voor de mandaten in privébedrijven zal gewerkt worden met een vork, gaande van "niet vergoed" over "tussen 5.001 en 10.000 euro" tot "meer dan 100.000 euro".

Bedoeling is dat de maatregel in de loop van 2019 van start gaat. CD&V-Kamerlid en initiatiefnemer Vincent Van Peteghem is tevreden: “In het kader van een eerlijke en transparante politiek heeft elke burger het recht om te weten welke mandaten door wie worden uitgevoerd en de desbetreffende vergoeding die men hier eventueel voor ontvangt. Zonder veel opzoekwerk zal iedereen vanaf 2019 online alle mandaten en vergoedingen van politici en bestuurders kunnen terugvinden."

Wie de aangifteplicht niet naleeft, loopt het risico op een administratieve geldboete opgelegd door het Rekenhof. Die kan oplopen tot 8.000 euro.