www.humusation.org

Doden composteren of oplossen in zuur? Brussel maakt alternatieve lijkbezorging mogelijk

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) wil alternatieve en vooral ecologische manieren van lijkbezorging in Brussel mogelijk maken. Het gaat concreet om humusatie en resomatie, oftewel lijken composteren of oplossen in een zuur.

Op dit moment zijn er wettelijk maar twee manieren van lijkbezorging toegelaten: begraven en cremeren. Bij beide manieren zijn al een tijdje bedenkingen over de impact op het milieu. Lijken in een kist begraven heeft een grote impact op de bodem. Voor crematies is dan weer veel energie nodig en er komen ook schadelijke stoffen (onder andere fijn stof) vrij. Het Brussels Gewest neemt de vlucht vooruit en gaat de meer ecologische vormen van lijkbezorging humusatie en resomatie toestaan. De ordonnantie ligt klaar en wordt deze maand nog behandeld in de ministerraad. 

Humusatie: lichamen composteren

Bij humusatie wordt de overledene in een biologisch afbreekbare stof gewikkeld en in een mengsel van houtsnippers, bladeren en compoststarter gelegd. Bovenop komt een laag stro. Na enkele maanden is het vlees verteerd en worden de botten verpulverd. Na een jaar blijft er enkel nog compost over. 

Resomeren: lichamen oplossen

Bij resomatie wordt het lichaam in een vat gelegd met water en een zuur. Bij 180 graden breekt het menselijk weefsel in zo'n drie uur tijd volledig af. Wat overblijft is een hoopje witte stof, vergelijkbaar met as, dat al dan niet in een urne kan worden geplaatst. 

Bij humusatie moet ik toch vooral denken aan een mesthoop in de tuin

Voorzitter federatie begrafenisondernemers

"Onze sector staat open voor alle nieuwigheden die op de markt zijn", reageert Johan Dexters van de beroepsvereniging van begrafenis­ondernemers. Maar bij humusatie heeft hij toch grote bedenkingen. Dexters: "Daar doemt toch wat het beeld op van een mesthoop in de tuin. Zijn mensen daar wel rijp voor? Bovendien vraag ik me af wat dat met zich meebrengt qua geurhinder en of dieren niet in zo'n hoop gaan wroeten." Hij ziet meer toekomst in resomeren. Dat leunt qua proces aan bij crematie en zou kunnen gebeuren in de bestaande crematoria. 

Meest gelezen