"33 procent minder roet door lage-emissiezone in Antwerpen", maar wat zijn die cijfers waard?

De uitstoot van roet en fijn stof in Antwerpen is in één jaar tijd flink gedaald door de invoering van de lage-emissiezone. Dat blijkt uit een studie die het stadsbestuur heeft besteld. "Maar het gaat hier om technische resultaten, die niet de reële concentraties aantonen."

Sinds februari vorig jaar mogen de meest vervuilende auto's de Antwerpse binnenstad niet meer binnen. Het doel van die maatregel? De luchtkwaliteit een stuk verbeteren. En dat is gelukt, zegt het Antwerpse stadsbestuur, dat nu - een dik jaar na de invoering van de lage-emissiezone - met cijfers op de proppen komt. 

Volgens de studie hangt er sinds de invoering van de zone 33,7 procent minder roet in de lucht in Antwerpen. "Dat heeft deels ook te maken met de auto's die schoner worden, maar als we kijken naar het netto resultaat van de lage-emissiezone dan komen we nog steeds aan een daling van 21,9 procent", zegt schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) aan Radio 2 Antwerpen. "Deze resultaten tonen aan dat we fier mogen zijn."

Deze resultaten tonen aan dat we fier mogen zijn.

Wat zijn de cijfers waard?

"Die cijfers lijken op het eerste gezicht inderdaad zeer indrukwekkend", zegt professor Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen. "Maar het gaat hier om theoretische cijfers, gebaseerd op labotesten. Dit zijn niet de reële concentraties waar de Antwerpenaar of de bezoekers van de stad aan worden blootgesteld."

Met andere woorden: voor dit onderzoek is er gekeken naar welke auto's het centrum nog binnenrijden en hoeveel die - in een laboratorium - uitstoten. "Maar de reële uitstoot wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk aan de al dan niet vlotte doorstroom van het verkeer, het stilstaand verkeer en het aantal wagens in de stad."

De uitstoot van een rijdende auto is helemaal anders dan de uitstoot van diezelfde wagen in een laboratorium. 

"Bovendien kan de uitstoot van een rijdende auto helemaal anders zijn dan de uitstoot van diezelfde wagen in een laboratorium", zo zegt de professor nog. "In een stad moet je vaak versnellen of vertragen. Dat is helemaal anders dan wanneer je continu aan 90 kilometer per uur aan het rijden bent."

Schepen Nabilla Ait Daoud bevestigt dat het hier om theoretische cijfers gaat. "Maar deze cijfers gaan enkel over de uitstoot die het wegverkeer veroorzaakt en daarin zien we een duidelijke daling. Bovendien baseren we ons hier op reële gegevens, niet op de cijfers van fabrikanten."

Hoe zit het dan écht?

Maar hoe zit het dan écht met de Antwerpse luchtkwaliteit? Dat is voorlopig niet duidelijk. De eerste cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij - die zich baseert op effectieve metingen - toonden in oktober vorig jaar alvast meer fijn stof aan. Definitieve resultaten worden in de loop van het najaar verwacht. 

"De meest vervuilende auto's uit de stad weren, heeft sowieso een positief effect", zegt Samson. "Maar daarnaast moeten er ook maatregelen komen om het aantal auto's in de stad te doen dalen. Anders zal je niet snel een échte verbetering van de luchtkwaliteit zien."