Videospeler inladen...

Maasmechelse scholen in beroep tegen beslissing om aantal meisjes hoofddoek te laten dragen

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter om een tiental meisjes een hoofddoek te laten dragen op hun school in Maasmechelen, ook al is er een verbod op religieuze symbolen. Dat heeft Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs, gezegd in "De ochtend".

"We hebben beslist om ons aan te sluiten bij de beslissing die al eerder genomen was vanuit de scholengroep om in hoger beroep te gaan. Gisteren is de raad van het Gemeenschapsonderwijs daarover samengekomen", zegt Verdyck.

De beslissing van de rechtbank in Tongeren dateert van vorige week vrijdag. Maar nu de scholengroep Maasland (waar de scholen in Maasmechelen deel van uitmaken) in beroep gaat, kan het vonnis voorlopig niet uitgevoerd worden. De betrokken meisjes mogen hun hoofddoek voorlopig dus nog niet dragen op school.

Videospeler inladen...

Waar gaat het om? Elf meisjes uit twee middelbare scholen in Maasmechelen waren samen hun ouders naar de rechtbank gestapt omdat ze hun hoofddoek wilden blijven dragen op school. In het Gemeenschapsonderwijs is sinds 2013 een verbod op religieuze symbolen van kracht. Eerst werd dat nog gedoogd, maar dat beleid liep vorig jaar ten einde.

De rechter oordeelde dat het recht van de meisjes om hun godsdienst in volle vrijheid te beleven was aangetast en verwees daarbij naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het algemene hoofddoekenverbod wordt door de uitspraak niet getroffen. De rechtbank heeft niet de bevoegdheid om dat te schrappen. Andere leerlingen mogen dus niet automatisch met hun hoofddoek naar school als de uitspraak in beroep zou bevestigd worden.

Intussen zijn ook al 3 van de 11 meisjes afgestudeerd of naar een andere school gegaan.

"We hebben deze maatregel niet zomaar ingevoerd"

"Voorlopig blijft alles zoals het was. Dat is voor ons belangrijk", zegt Verdyck. "We willen een situatie vermijden waarbij een aantal leerlingen levensbeschouwelijke tekenen mogen dragen en anderen niet."

De topvrouw van het GO! voert aan dat de rechter onvoldoende rekening heeft gehouden met de argumenten van de onderwijsgroep. En ze vindt dat er in het vonnis veel ruimte wordt gelaten voor ouders om naar de rechter te stappen om het schoolreglement aan te vechten dat ze wel eerst ondertekend hebben.

"We hebben destijds deze maatregel (het hoofddoekenverbod, red.) niet zomaar ingevoerd", zegt Verdyck. "In onze scholen zetten we sterk in op het verbindende. We willen een schoolomgeving creëren waar iedereen zich goed voelt en waar iedereen gerespecteerd wordt. Als we dan uitzonderingen zouden creëren, maakt dat het samenleven er niet gemakkelijker op."

De topvrouw van het GO! wil in de nabije toekomst overleggen met het Katholiek Onderwijs, waar de hoofddoek wel is toegelaten. "Ik denk dat het goed zou zijn om daar gezamenlijke afspraken over te hebben. Maar het zou al een stap vooruit zijn als we samen hierover van gedachten zouden wisselen."

Ik denk dat het goed zou zijn  om gezamenlijke afspraken te maken met het Katholiek Onderwijs.

Raymonda Verdyck (GO!)
Videospeler inladen...

Crevits: "Motivering is het allerbelangrijkste"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst erop dat scholen de hoofdoek mogen verbieden, maar ze moeten dan wel goed uitleggen waarom ze dat doen. "Uit alle rechtspraak blijkt, en dat staat ook in het EVRM, dat je goed moet motiveren waarom je zoiets oplegt. Dan is het natuurlijk goed dat alle onderwijsverstrekkers in een regio hetzelfde standpunt innemen, want die motivering is het allerbelangrijkste. Ik vind het heel goed dat men met elkaar gaat spreken."

"Het verbod is er niet zomaar gekomen, dat had ook te maken met sociale druk", zegt Crevits over de situatie in Maasmechelen. "Een school zou als een thuissituatie moeten zijn. Kinderen moeten er zich thuisvoelen en eigenlijk zou het dan helemaal niet nodig moeten zijn dat je dan een hoofddoek draagt."

Meest gelezen