AFP or licensors

Mark Rutte lanceert negen voorstellen voor Europa van de toekomst

Vanmiddag stelde minister-president van Nederland Mark Rutte zijn toekomstvisie voor de Europese Unie voor. Hij deed dat tijdens een speech in Berlijn. De EU zou volgens hem een project moeten zijn van “stabiliteit, veiligheid en welvaart”.  Om dit te bereiken, doet Rutte negen concrete voorstellen.

1. Eengemaakte markt voor diensten

De Europese Unie zou een volledig eengemaakte markt voor diensten moeten creëren. De huidige interne markt voor goederen zorgt reeds voor enorme welvaart doorheen de hele EU. Ook van de zogenaamde “digitale eengemaakte markt” zal er werk moet worden gemaakt. Op die manier zou Europa nog meer welvaart met zich mee kunnen brengen. 

2. Gelijk loon voor gelijk werk

Eén dag na het voorstellen van de nieuwe detacheringsrichtlijn, roept Rutte nogmaals op om sociale dumping en sociale fraude aan te pakken. Arbeiders doorheen de hele Unie moeten op gelijke manier worden verloond. “Same pay, same work, same place” Aldus Rutte. 

3. Wereldhandel

Voor Rutte is de EU al reeds een globale speler inzake wereldhandel. Toch ziet hij een nog ambitieuzer rol voor de EU op vlak van handel weggelegd. Zo pleit hij vrijhandelsakkoorden met onder andere Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook een overeenkomst met de Verenigde Staten schrijft de Nederlandse minister-president nog niet af. Deze allen onder het motto van “vrije, eerlijke en sociaal verantwoordelijke handel”. 

4. Eigen verantwoordelijkheid voor risico's en schulden

Iedere lidstaat is verantwoordelijk voor eigen risico’s en schulden. Het is niet de bedoeling dat andere lidstaten of de belastingbetaler hier de dupe van worden. Daarom pleit Rutte voor een systeem  waarbij de lidstaten zelf verantwoordelijk blijven voor hun schulden. Europese reddingsfondsen mogen pas ingeschakeld worden als laatste toevluchtsoord, en niet als eerste hulp. (lees verder onder tweet)

5. Veiligheid, stabiliteit en de klimaatverandering

De EU zou zich meer moeten inzetten voor veiligheid, stabiliteit en de klimaatverandering. Geen enkele lidstaat kan deze uitdagingen alleen aangaan, er is samenwerking vereist tussen de 27 lidstaten. Er moet ook financiële en politieke steun verleend worden aan migratielanden. Rutte schaart zich achter verdere Europese integratie op vlak van defensie, maar streeft niet naar een Europees leger. 

6. Gemeenschappelijk Europees asielbeleid

Er is nood aan een gemeenschappelijk asielbeleid in Europa. De lidstaten moeten de verantwoordelijkheid delen. De lidstaten moeten solidariteit tonen om vluchtelingen op te vangen en oorzaken van migratie moeten aangepakt worden. 

7. Ambitieuze klimaatdoelstellingen

Rutte wil een ambitieuzer Europa in haar klimaatdoelstellingen. Er moet gestreefd worden naar 55 procent minder CO² uitstoot tegen 2030 (in de plaats van de huidige doelstellingen van 40 procent). Zo moeten we proberen de klimaatopwarming maximaal met 1.5 graden te beperken. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden afgebouwd. 

8. Europees budget

We moeten accepteren dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten en dat zo het budget van de EU zal verkleinen. “De lidstaten moeten niet meer gaan bijdragen om dit gat op te vullen”, aldus Rutte. Er moeten betere resultaten bereikt worden met een kleiner budget. Voor Rutte  moet er minder geld gaan naar landbouw en cohesiefondsen (om de kloof tussen rijke en arme lidstaten te verkleinen) en meer geld naar bijvoorbeeld veiligheid en migratie. 

9. Moderniseren economie en beschermen rechtstaat

De Nederlandse minister-president stelt dat het Europees budget gelinkt moet worden aan het moderniseren van economieën. Steun moet gekoppeld worden aan hervormingen en aan het beschermen van de rechtstaat.  

 Alleen hard werk, stap voor stap, zorgt voor voordelen in het dagelijkse leven van Europese burgers 

Mark Rutte, Nederlandse minister-president

Rutte eindigt met een oproep om op basis van gedeelde waarden en wederzijds vertrouwens tussen de Europese lidstaten, verder te bouwen aan Europa. “Alleen hard werk, stap voor stap, zorgt voor voordelen in het dagelijkse leven van Europese burgers”. 

Meest gelezen