Video player inladen ...

Groot-Brittannië wil lid blijven van Europese agentschappen, ook na brexit

De Britse premier Theresa May wil dat Groot-Brittannië lid blijft van verschillende Europese agentschappen, ook na de brexit. Ze heeft het onder meer over het geneesmiddelen­agentschap, het luchtvaartagentschap en het chemieagentschap. "Op die manier kunnen we een vlotte samenwerking blijven garanderen", verklaart May in een speech.

Theresa May heeft een speech gegeven waarin ze uiteenzet hoe ze de brexit verder wil onderhandelen. Ze wil dat er tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa "een handelsakkoord gesloten wordt zoals nooit tevoren is gezien".

Zo wil May dat haar land lid blijft van verschillende Europese agentschappen. Een voorbeeld dat ze noemt is EASA, het Europese agentschap voor veiligheid in de luchtvaart. Verder heeft ze het ook over het geneesmiddelen­agentschap.

"Op die manier kunnen nieuwe geneesmiddelen meteen ook in Groot-Brittannië verkregen worden, maar kan Europa ook verder gebruik maken van de expertise in onze wereldberoemde universiteiten."

May wil nergens harde grenzen

May wil geen harde grenzen. "Niet tussen Ierland en Noord-Ierland, en ook niet tussen Noord-Ierland en de rest van Groot-Brittannië." Volgens haar zijn er verschillende hoogtechnologische oplossingen mogelijk om een soort grenscontrole uit te voeren, zonder dat mensen tijd verliezen bij het oversteken van de grens.

Zo wil May dat de Britse douane altijd garandeert dat het Europese standaarden kan naleven. Als goederen van buiten Europa terechtkomen in Britse havens of luchthavens, dan moeten Britse douaneambtenaren kunnen controleren of alle Europese standaarden nageleefd zijn, om op die manier de goederen zonder probleem naar Europa te kunnen doorsturen.

"Tegelijkertijd geeft het ons de vrijheid om zelf onze eigen regels te bepalen", aldus May. Volgens May kunnen de douaneambtenaren andere regels toepassen -strenger of lakser- als de goederen in Groot-Brittannië moeten blijven.

May onderstreept dat de handel nergens extra tarieven of quota moet ondervinden.

Heeft May spijt van de brexit?

May wil geen harde grens, ze wil verregaande samenwerkingsakkoorden en ze wil zelfs lid blijven van verschillende Europese agentschappen. Stof genoeg voor een Duitse journalist om te vragen of May nog geen spijt heeft van het hele brexit-avontuur.

"Als je vraag is of ik van plan ben om de brexit terug te draaien, dan is mijn antwoord resoluut: neen", aldus May. Of ze spijt heeft van de brexit, zoals de vraag luidde, heeft ze er niet bij gezegd.

Video player inladen ...