Zieke ambtenaar? Voortaan mag een uitzendkracht de vervanging doen

De federale regering heeft een koninklijk besluit goedgekeurd waardoor er voortaan ook uitzendkrachten kunnen werken voor de overheid. Als veel ambtenaren ziek zijn of als er plots veel werk is, mogen overheidsdiensten voortaan uitzendkrachten inschakelen.

Bij de federale overheid, maar ook bij overheidsbedrijven zoals de NMBS, Bpost of Proximus, is interimarbeid op dit moment niet toegelaten. Dat levert soms problemen op, zegt minister van Ambtenaren Steven Vandeput (N-VA).

"De federale organisaties hebben dezelfde uitdagingen op personeelsvlak als andere bedrijven", aldus Vandeput. "Geplande en ongeplande afwezigheden moeten opgevangen worden of er is plots meer werk of werk dat niet tot de normale taken van de organisatie behoort. Een organisatie die vlot kan inspelen op deze uitdagingen, kan haar dienstverlening naar de klanten blijven verzekeren en de werkdruk bij collega’s onder controle houden."

Daarom keurt de ministerraad een koninklijk besluit goed dat interimarbeid voortaan toelaat. De regering onderstreept dat dit tijdelijk en vrijwillig moet zijn. Een uitzendkracht mag maximaal 12 maanden via een interimkantoor bij de overheid werken.

Steven Vandeput: “Er is een duidelijke meerkost verbonden aan het inschakelen van uitzendkrachten. Het komt de federale diensten en overheidsbedrijven toe om zelf af te wegen of en hoeveel uitzendkrachten ze nodig hebben. Uitzendarbeid is een belangrijk maar geheel vrijwillig instrument dat de organisaties flexibel kunnen inzetten.”