Wallonië gaat mijngas ontginnen

De Waalse regering heeft een vergunning toegekend om in de oude steenkoolmijn van Anderlues in de provincie Henegouwen mijngas te ontginnen. Het gas zou 23.000 Waalse huishoudens gedurende 20 jaar van elektriciteit kunnen voorzien. 

Het plan om in Anderlues mijngas te ontginnen is al 10 jaar oud.  Het was de Waalse industrieel Albert Frère die het toen lanceerde. Een paar jaar geleden had het gemeentebestuur van Anderlues al een eerste vergunning toegekend, en nu de Waalse regering volgt, kan het plan eindelijk worden uitgevoerd.

Ondergrondse opslagplaats

De mijn van Anderlues is al sinds 1969 gesloten. Maar ze is tussen 1976 en 2012 door Fluxys gebruikt als ondergrondse opslagplaats voor aardgas. Hoewel dat aardgas intussen is opgebruikt, is er toch nog gas in de mijn aanwezig. Het gaat om methaangas - mijngas - dat door de steenkoollagen wordt afgescheiden. 

Dat mijngas zal nu ontgonnen worden. Dat zal gebeuren via dezelfde installaties die indertijd gebouwd zijn om het aardgas uit de mijn te halen. De kosten om het mijngas te ontginnen zijn dus relatief gering. Uit berekeningen blijkt dat er jaarlijks 13 miljoen m³ gewonnen kan worden, genoeg om 23.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Ook in Vlaanderen?

Ook Vlaanderen heeft steenkoolmijnen gehad, in Limburg. Maar gas winnen uit de oude mijngangen - zoals in Anderlues gebeurt - is in Limburg onmogelijk.  De gangen zijn er immers volgelopen met water.  Wel zijn er in Vlaanderen plannen geweest om methaangas te halen uit resterende steenkoollagen. 

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw berekend hoeveel methaangas er in de Limburgse steenkoollagen aanwezig is. De instelling kwam uit op 100 miljard (!) m³, waarvan 7 miljard ontginbaar werd geacht. 

In 2013 heeft nv Mijnen, een dochter van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), van de Vlaamse regering een vergunning gekregen om proefboringen uit te voeren. Maar die zijn er nooit gekomen, en intussen is de vergunning vervallen.

Dure investeringen

Voor LRM is de ontginning van mijngas ook geen prioriteit meer. In Limburg zijn de steenkoollagen vrij diep gelegen, waardoor er dure investeringen nodig zouden zijn om het gas naar boven te halen. 

"In Anderlues hebben ze het grote voordeel dat de mijngangen er al die jaren droog zijn gebleven, en dat het mijngas er makkelijk vrijkomt", zegt Ben Laenen die bij VITO het Limburgse mijnbekken bestudeerd heeft. "Ze hebben er op de koop toe al installaties, waardoor ze meteen aan de slag kunnen." 

Wat met het milieu?

Wat in Anderlues gebeurt, is niet uniek. Ook in het Duitse Roergebied en in het noorden van Frankrijk wordt mijngas gewonnen. Sommige milieu-activisten zijn daar niet gelukkig mee, omdat mijngas - methaangas - een fossiele brandstof is. Maar op plaatsen waar de mijnen vrij dicht bij de oppervlakte liggen, is het volgens Laenen beter het methaangas te winnen dan het zomaar te laten ontsnappen.

"Methaangas is een broeikasgas dat 21 keer schadelijker is dan CO2. Als je het verbrandt om energie op te wekken, komen er minder schadelijke stoffen vrij dan als je het zomaar in de atmosfeer zou vrijlaten."