Regering wil snoeien in vakantiestelsels federale ambtenaren: "Nu is er totale wildgroei"

Binnen de regering-Michel wordt er gewerkt aan een hervorming van het federale ambt en het statuut van de zowat 70.000 ambtenaren. Daarbij zouden ondermeer de vele aparte vakantiestelstels vervangen worden door één uniform systeem. Dat schrijft De Tijd.

Federale ambtenaren hebben standaard 26 vakantiedagen maar daar komen heel wat extra dagen bovenop. Afhankelijk van de dienst waar ze werken, kunnen die extra's nogal oplopen. "Er is een totale wildgroei ontstaan de voorbije jaren, elke dienst heeft bij wijze van spreken zijn eigen vakantieregeling. Dat maakt het ook moeilijk voor mensen om over te stappen naar een andere dienst", zegt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).

De bedoeling is naar één uniform systeem te gaan. Daarbij zouden er standaard meer vakantiedagen komen dan nu maar de vele bijkomende stelsels zouden worden afgeschaft. Bij de Vlaamse ambtenaren is die hervorming al doorgevoerd en dat systeem dient als voorbeeld voor de federale hervorming.

Meer of minder

Zullen de federale ambtenaren dan ook minder vakantiedagen hebben? "Voor de enen zullen er dagen bijkomen, voor de anderen zullen er dagen wegvallen", aldus Vandeput. Is dit een besparingsoperatie? "Nee. De bedoeling is het systeem te stroomlijnen en eenvoudiger te maken. We willen vooral ook meer mobiliteit, waarbij mensen makkelijker naar een andere dienst kunnen overstappen."

De socialistische overheidsvakbond ACOD reageert sceptisch. "Wij stellen vast dat alle hervormingen die deze regering doorvoert bij het Openbaar Ambt, besparingen zijn. Maar goed, wij zijn bereid om aan tafel te gaan. En als er veranderingen zijn die een verbetering zijn, gaan we daaraan meewerken", zegt Gino Hoppe van ACOD.