Reporters

Architecten en designers: "Te weinig loon naar werken"

Architecten en designers hebben een duidelijke passie voor hun beroep, maar de administratieve werklast, de toenemende verantwoordelijkheden en de financiële onzekerheid drukken op die  jobtevredenheid. Dat blijkt uit
een studie  van de universiteit Gent en de Orde van architecten naar de sociaaleconomische positie van designers en architecten, een studie in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD). 

 1854 architecten  en 578 designers  werden ondervraagd voor dit onderzoek. Vooral architecten klagen erover dat hun vergoeding niet in verhouding staat tegenover het vele werk dat ze presteren.  Zelfstandige architecten werken gemiddeld 50 uur per week. Ze  verdienen daarmeegemiddeld zo’n 29.807 euro netto per jaar: een loon dat niet  in verhouding staat  tot de vele werkuren en de toegenomen verantwoordelijkheden, vinden ze.

Slechts 27 procent van de architecten is tevreden over de vergoeding voor hun prestaties.  65 procent geeft aan dat de financiële onzekerheid groot is.  Negen op de  tien vinden dat er een wettelijk minimum moet komen voor het ereloon.

Veel architecten geven aan dat ze een passie hebben voor hun vak,  maar zeggen dat het creatieve aspect in de praktijk te weinig aan bod komt. De administratieve werklast daarentegen stijgt almaar. Opvallend ook: maar liefst 78 procent  geeft aan dat bouwheren en opdrachtgevers vaak niet goed weten wat een architect precies doet. Een duidelijke omschrijving van het takenpakket is dan ook wenselijk, vinden ze.

Ook designers werken meer dan  de gemiddelde 38-uren week. Zij werken gemiddeld 47 uur per week. Zij verdienen gemiddeld  24.239 euro netto per jaar. Bovendien moeten zij vaak meerdere jobs combineren om tot een leefbaar inkomen te komen. Bijna de helft  van hen,  45 procent,  geeft aan dat ze zonder die inkomsten uit andere bronnen niet zouden rondkomen.

Meest gelezen