Jonas Roosens

Het digitale inschrijvings­systeem voor scholen in Gent en Antwerpen: hoe werkt het?

In Antwerpen en Gent is er sinds dit jaar een digitaal inschrijvingssyteem. Het werd ontwikkeld in Antwerpen, Gent nam het over. Om een goede sociale mix te waarborgen zijn er criteria voor welbepaalde leerlingen. Daarnaast wordt geloot, want toeval blijkt het meest rechtvaardig. 

Eerst en vooral wordt er gekeken naar het aantal vrije plaatsen per school. Zijn er genoeg plaatsen voor het aantal kandidaten, dan is er geen probleem. Pas als er meer vraag is dan aanbod, treedt het lotingssysteem in werking.

Zo werkt de loting: 

  1. Ouders geven in het Centraal Aanmeldsysteem een eerste, tweede, derde,... school van voorkeur in.
  2. Elke leerling komt voor elke school van voorkeur in een pot en via loting krijgt hij/zij een nummer toegewezen.
  3. Is het nummer 24 en zijn er 35 plaatsen, dan is de leerling erbij.
  4. Is het nummer 44 en zijn er 35 plaatsen, dan krijgt de leerling plaats 9 op de wachtlijst. 
     

Daarna trekt een automatisch schuif-systeem in werking:

  • Per leerling wordt nu gekeken in welke school van keuze ze binnenraakten. 
  • Kreeg de leerling door loting een plaats in verschillende scholen, dan wordt enkel de hoogste keuze behouden. Bijvoorbeeld zowel schoolkeuze 2 en 3 : dan blijft schoolkeuze 2 behouden, maar wordt de leerling wel verwijderd uit schoolkeuze 3. Op die laatste school komt dus een plaats vrij.  De leerling blijft intussen ook op de wachtlijst staan van schoolkeuze 1 .
  • De plaats die vrij komt, gaat naar de eerste op de wachtlijst. 
  • De leerling wordt op zijn beurt geschrapt uit de school die lager in zijn keuzelijst stond. Op die school komt dus ook een plaats vrij, die dan ingevuld wordt met de volgende op de wachtlijst.

Dat automatisch schuiven gaat zo door tot iedere leerling een plaats toegewezen kreeg in een school zo hoog mogelijk in zijn keuze. De vraag die nu rijst is of het systeem optimaal werkt. 

Waarom toeval?

Loting en dus toeval blijkt het meest rechtvaardige systeem. Elk kind heeft een eerlijke kans op een plek in de school van zijn of haar keuze. Mocht chronologie het criterium zijn, dan kan je daar vragen bij stellen. Want niet elke ouder kan zomaar vrij nemen om te gaan kamperen of op een vastgelegd uur achter de computer te kruipen. Daarom is er nu dus een periode van inschrijven en telt het exacte tijdstip van inschrijven niet mee als criterium.

Antwerpen en Gent werken met eenzelfde Centraal Aanmeldregister. Scholen mogen zelf kiezen of ze mee stappen in het systeem of niet. In Gent lukte het om alle scholen mee te krijgen, in Antwerpen zijn er scholen die niet mee willen doen.

Meest gelezen