Videospeler inladen...

Stad Gent beveelt externe audit Museum voor Schone Kunsten

Omdat de storm over de omstreden Russische kunst maar niet gaat liggen beveelt het stadsbestuur van Gent een extern onderzoek, om na te gaan of het museum juist heeft gehandeld. Vanmorgen hadden zowat alle museumdirecteurs daarop aangedrongen.

"Ik heb een audit door externen bevolen over de mate waarin het MSK in dit dossier de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen heeft gevolgd en zo niet, welke aanbevelingen zij voorstellen," zegt de Gentse schepen van Cultuur Annelies Storms (SP.A). De schepen hoopt zo snel mogelijk resultaten te krijgen. Op de vraag of museumdirecteur Catherine de Zegher voor haar kan aanblijven, antwoordt schepen Storms: "Het zal afhangen van de resultaten van deze audit hoe het verder met haar zal gaan."

Vanmorgen hadden tal van museumdirecteurs een open brief gepubliceerd in De Standaard om een dergelijk onderzoek te vragen. De kwestie is enkele weken geleden niet opgelost door de werken weer naar de bruikleengever te sturen. Dat er sindsdien niet meer duidelijkheid kwam, straalde volgens de directeurs negatief af op alle musea. 

Enkele weken geleden was er al eens sprake van een expertencommissie, aangesteld door minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD), maar die gaf er al na een dag de brui aan, omdat ze niet in alle vrijheid kon werken. 

Minister Gatz reageert nu wel tevreden op de beslissing van het stadsbestuur van Gent om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de handelswijze van het museum.

Meest gelezen