Laurent in Kamer: "Voorkomen dat parlementsleden die zich al kritisch hebben uitgelaten, deel uitmaken van de commissie"

Deze week beslist de Kamer hoe prins Laurent zich mag komen verdedigen in het Parlement over de intrekking van zijn dotatie. Een gerenommeerd advocatenkantoor raadt de Kamer alvast aan de onpartijdigheid van de parlementsleden in acht te nemen. Dat schrijft Le Soir en is bevestigd aan onze redactie.

De Kamer probeert zich al enige tijd te organiseren om prins Laurent te ontvangen. De prins wil zich komen verdedigen in het Parlement tegen het voorstel van de regering om een deel van zijn dotatie in te houden, een sanctie omdat Laurent zonder toestemming aanwezig is geweest tijdens een ceremonie op de Chinese ambassade.

Concreet stelt de Kamer voor dat de prins zich kan komen verdedigen in een bijzondere commissie van de Kamer, die met gesloten deuren vergadert. Dertien parlementsleden zouden deel gaan uitmaken van die commissie. Maar aangezien het om een unieke en gevoelige kwestie gaat, wil de Kamer zeker zijn dat alles juridisch waterdicht verloopt. Daarom is er advies ingewonnen bij een advocatenkantoor.

Dat kantoor is nu klaar met zijn advies en heeft het doorgestuurd naar de Kamer. Een niet onbelangrijke passage daarin luidt als volgt: "Voorts dient er heel bijzonder op worden toegezien dat de onpartijdigheid van de leden van de betreffende  parlementaire  commissie  in  acht  wordt  genomen;  er  moet  met  name  worden voorkomen  dat  volksvertegenwoordigers  die  zich  bijvoorbeeld  in  de  pers  kritisch hebben uitgelaten over het gedrag dat Prins Laurent wordt aangewreven, deel zouden uitmaken van de commissie."

Wat betekent dat op politiek vlak? Welnu: als de Kamer dat advies nauwgezet wil volgen, zullen toch een heel aantal parlementsleden niet meer in aanmerking komen, onder meer bij de N-VA maar ook bij de SP.A. Mogelijk komt zelfs een proportionele samenstelling van de commissie in het gedrang. "En dat kan een parlement niet pikken", merkt VRT-journalist Ivan De Vadder op. 

In het advies staat overigens ook te lezen dat de Kamer niet verplicht is in te gaan op de vraag van prins Laurent om de debatten openbaar te voeren, iets wat de advocaat van de prins vorige week nog had geopperd.

Meest gelezen