"Rekensom Tommelein voor erfbelasting klopt niet"

De Vlaamse Inspectie Financiën is kritisch over de hervorming van de erfbelasting die de Vlaamse regering wil doorvoeren. Volgens de inspectiedienst zal de hervorming veel geld kosten. SP.A geeft kritiek op Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). "Tommelein heeft z'n rekenwerk niet goed gedaan", zegt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A). Tommelein reageert: "Niet elke belastingverlaging moet gecompenseerd worden."

De Vlaamse regering gaat de erfbelasting hervormen. Globaal gezien zullen de belastingen dalen.

Maar dat wil natuurlijk zeggen dat de overheid minder inkomsten zal krijgen. Dat zou de eerste jaren gecompenseerd moeten worden met een fiscale regularisatie: als mensen hun zwart geld aangeven, krijgt de fiscus extra inkomsten. 

Volgens de Inspectie Financiën overschat de Vlaamse regering deze inkomsten. "Dit is financieel drijfzand", zegt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A). "Tommelein denkt dat hij 75 miljoen euro zal verdienen aan die fiscale regularisatie, maar de Inspectie Financiën gelooft dat niet."

In tegenstelling tot de socialisten willen wij niet elke belastingverlaging ook compenseren met nieuwe inkomsten.

Bart Tommelein (Open VLD)

Tommelein erkent dat de inkomsten lager zouden kunnen uitvallen dan voorzien, maar vindt dat geen probleem. "Wij willen belastingen verlagen, dat doen we ook", aldus Tommelein.

"Om dat de eerste jaren een beetje te verzachten hebben we die fiscale regularisatie, maar de bedoeling is wel degelijk om belastingen te verlagen. In tegenstelling tot de socialisten willen wij dan niet meteen op zoek naar nieuwe inkomsten", besluit de liberaal.

Meest gelezen