Meest recent

  Een oproep van 50 bedrijfsleiders: "We willen meer vrouwen aan de top"

  50 - mannelijke en vrouwelijke- CEO's, bedrijfsleiders en leidinggevenden vinden dat de zakenwereld een mannenwereld blijft. Aan de Belgische top is amper 1 op de 4 een vrouw. Daarom schreven ze samen een opinietekst aan de vooravond van de internationale vrouwendag.

  labels
  Vijftig CEO's, bedrijfsleiders en leidinggevenden.
  De naam en de functie van de ondertekenaars vindt u onder deze tekst.

  Meer dan ooit moeten bedrijven inzetten op diversiteit – niet alleen in hun raden van bestuur maar ook in de directiekamers en op alle niveaus van leiding geven. In een exponentieel veranderende wereld is diversiteit voor een onderneming een ongelofelijke troef. Je kijkt daardoor met verschillende visies naar de uitdagingen, het stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat ondernemingen beter gewapend zijn tegen stilstand.

  Op de vooravond van Internationale Vrouwendag met als thema ‘vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’, is het nu - meer dan ooit - tijd dat we er allemaal samen iets aan doen. Laat ons vrouwelijk leidinggevend talent dringend meer aanmoedigen, begeleiden en promoveren. We zijn het verschuldigd aan onze bedrijven, aan onze economie, aan de maatschappij en aan onze dochters en kleindochters. 

  Gendergelijkheid

  Het zou de evidentie moeten zijn anno 2018. We dachten dat we er bijna waren. Zo gaf het Europees Instituut voor Gendergelijkheid ons land een score van 70,5 procent in de ‘gender equality index 2017’. Niet slecht op het eerste gezicht. Toch, wie er dieper in duikt, merkt dat dit een probleem maskeert: de macht van beide seksen in het bedrijfsleven is oneerlijk verdeeld. We krijgen hiervoor dan ook een score van amper 38 procent. Aan de Belgische top is amper 1 op de 4 een vrouw.

  Ook de gendergelijkheidsindex van het Wereld Economisch Forum bevestigt deze problematiek. We nemen er een povere 31ste plaats in. Ooit blonken we in de top tien maar we gaan niet snel genoeg vooruit om die positie vast te houden en zakken ieder jaar meer af.

  De wettelijke quota voor raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven hebben weliswaar voor een versnelde vervrouwelijking gezorgd in de bestuurskamers, maar die trend zet zich helaas amper voort op andere leidinggevende niveaus.

  Directiekamers

  Werk aan de winkel is er onder andere in de directiekamers van onze bedrijven. Volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) bestaan de officiële directiecomités van beursgenoteerde en overheidsbedrijven in België voor amper 18 procent uit vrouwen. Dat bedroevende resultaat is een indicatie dat we na deze internationale Vrouwendag nog meer in actie moeten schieten.

  Gelijkwaardigheid moet een thema van elke dag zijn en niet alleen op deze Internationale Vrouwendag. Hoe meer we met een divers team naar iets kijken, hoe beter onze bedrijven gewapend zijn om valkuilen te vermijden en stilstand te voorkomen. Het stimuleert creativiteit, empathie, teamwork en zorgt eenvoudigweg voor betere resultaten en een beter bedrijf. In een exponentieel veranderende wereld is diversiteit meer dan ooit een troef om onze bedrijven sterker te maken. Het schept een werkcultuur waar mensen elkaar meer waarderen, en waar seksisme en machisme geen plaats meer hebben.

  Als Belgische bedrijfsleiders, pleiten we voor een actieve rol van de CEO en directie in het aanmoedigen, begeleiden en promoveren van vrouwelijk leidinggevend talent op de hoogste niveaus in onze bedrijven. Als we samen een constructief fundament bouwen waarbij meer vrouwelijke leidinggevenden een voorbeeldfunctie in de organisatie vervullen, zullen ook meer jonge vrouwen hun ambitie durven uitdrukken en geloven dat een warm gezin en een succesvolle carrière echt wel kunnen samengaan.

  Vrouwen moeten nog meer durven dromen, hoger mikken én doen – en hebben naast rolmodellen ook onze steun nodig om te geloven dat ze het echt kunnen waarmaken. Zij hebben ons nodig. En wij hebben hun talent ook broodnodig.


  Het is tijd. Het is nodig. Wij maken er werk van. U ook?


  Ondergetekende CEO’s/bedrijfsleiders/leidinggevenden


  Ann Caluwaerts Chief Corporate Affairs Telenet (initiatiefneemster)
  An Nuyttens President Solvay Silica
  Arnaud Feist CEO Brussels Airport
  Bert De Graeve Voorzitter Bekaert
  Brieuc de Meeûs CEO MIVB
  Caroline Pauwels Rector VUB
  Caroline Van Marcke CEO Van Marcke Groep
  Catherine Rutten CEO Pharma.be
  Chris Peeters CEO Elia
  Dominique Leroy CEO Proximus
  Elke Geraerts Managing partner Better Minds at Work
  Eric Domb CEO Pairi Daiza
  Erik Van Den Eynden CEO ING
  Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB
  Françoise Chombar CEO Melexis
  Gert Ysebaert CEO Mediahuis
  Hans Bourlon CEO Studio 100
  Hans Maertens Gedelegeerd bestuurder Voka
  Hilde Laga Voorzitter GIMV
  Ingrid Ceusters CEO Ceusters Group
  Isabelle Vermeir CEO Century21 Benelux
  Jacques Vandermeiren CEO Havenbedrijf Antwerpen
  Jan Verheyen Filmregisseur
  Jean-Pierre Clamadieu CEO Solvay
  Jo De Wolf CEO Montea
  Johan Thijs CEO KBC
  John Porter CEO Telenet
  Karel Van Eetvelt CEO Febelfin
  Karin Genoe CEO Vias institute
  Lieven Boeve Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Luc Lallemand Gedelegeerd bestuurder Infrabel
  Luc Sels Rector KU Leuven
  Luc Van den Hove CEO IMEC
  Machteld Verbruggen Algemeen Directeur Thomas More Hogeschool
  Marion Debruyne Decaan Vlerick Business School
  Michèle Sioen CEO Sioen
  Muriel De Lathouwer CEO EVS Broadcast Equipment
  Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI
  Pascale Van Damme Managing director Dell EMC Belux
  Paul Lembrechts CEO VRT
  Petra De Sutter Afdelingshoofd reproductieve geneeskunde UZ Gent
  Piet Vandendriessche CEO Deloitte Belgium
  Raymonda Verdyck Afgevaardigd bestuurder GO!
  Rik Van De Walle Rector Universiteit Gent
  Roger Kesteloot Directeur-generaal De Lijn
  Saskia Van Uffelen CEO Ericsson
  Sihame El Kaouakibi Chief Believer Next Gen
  Sonja Willems Managing Director Janssen Benelux
  Sven Mastbooms Toekomstdenker Kindred Spirits
  Thierry Geerts Country Managing Director Google
  Thomas Leysen Voorzitter KBC Groep
  Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs
  Yasmien Naciri Founder Amana en Fleks en columniste

  ----

  VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.