Vier private uitbetalers voor hervormde kinderbijslag

Kind en Gezin heeft vier private partners geselecteerd om vanaf volgend jaar de nieuwe kinderbijslag uit te betalen. De vier private uitbetalers zullen daarvoor instaan, samen met de publieke uitbetaler FONS. Zij moeten ervoor zorgen dat de hervormde kinderbijslag correct én tijdig wordt uitbetaald.

De Vlaamse regering besliste om de kinderbijslag grondig te hervormen, met voortaan een 'groeipakket' voor elk kind. Belangrijkste nieuwigheid is dat ouders een vast bedrag krijgen voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Daarbovenop zijn er een reeks toeslagen om sommige kinderen extra te ondersteunen.

160 euro voor alle kinderen

Wie vandaag kinderen heeft, blijft voor hen ook de komende jaren dezelfde bedragen aan kinderbijslag ontvangen. Die bedragen hangen af van de leeftijd en de rang van elk kind in het gezin. Maar wie kinderen krijgt vanaf 2019, zal voor hen een vast basisbedrag krijgen van 160 euro per kind.

Daarbovenop krijgen ouders bij de geboorte of adoptie van een kind een vast en eenmalig startbedrag van 1.100 euro. En bij de start van het schooljaar ontvangen ze voor elk kind een jaarlijkse schoolbonus die afhangt van de leeftijd van het kind.

Toeslagen voor sommige kinderen

Voor sommige kinderen krijgen ouders extra ondersteuning.  Zo ontvangen ze onder bepaalde voorwaarden een participatietoeslag voor kinderen die naar de opvang gaan of school lopen.

Als ouders een laag inkomen hebben, komen hun  kinderen in aanmerking voor een sociale toeslag. En voor wezen, pleegkinderen, en kinderen met een handicap of chronische ziekte kunnen ouders een zorgtoeslag krijgen.

Nog vijf kinderbijslagfondsen

Alles samen twaalf kinderbijslagfondsen staan nu in voor de uitbetaling van de kinderbijslag. Vanaf volgend jaar zijn dat er nog vijf: de publieke uitbetaler FONS (de opvolger van Famifed), en vier private uitbetalers die fusies zijn van bestaande kinderbijslagfondsen.

De vier private uitbetalers zijn: Infino (het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex), Kidslife Vlaanderen (opgericht door ADMB, Group S en Easypay Group), MyFamily (de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagfonds), en Parentia (de samensmelting van Partena, Future Generations en Attentia).

Ouders die vanaf volgend jaar een eerste kind krijgen, kunnen meteen zelf kiezen wie hun kinderbijslag uitbetaalt. Ouders die al kinderen hebben, blijven in eerste instantie hun kinderbijslag ontvangen van de uitbetaler die hun dossier overneemt. Als ze dat willen, kunnen ze vanaf 2020 ook een nieuwe uitbetaler kiezen.

Meest gelezen