James Ensor

Vlaamse Gemeenschap weet niet hoeveel kunst ze bezit

De Vlaamse Gemeenschap weet niet precies hoeveel kunstwerken ze bezit. Het zijn er wellicht een kleine 18.000. Maar de registratie van die werken laat te wensen over, zegt de afdeling Vlaamse publicaties van het Rekenhof. Die vaststelling kwam er na een onderzoek van die afdeling naar hoe Vlaanderen het patrimonium beheert, inventariseert en ontsluit.  

Het Rekenhof onderzocht vooral de collectie van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd en Media, en van enkele Vlaamse musea.  Uit de telling bleek dat Vlaanderen bijna 18.000 kunstwerken bezit. Maar het Rekenhof kwam tot de vaststelling dat de registratie gebrekkig verloopt, en dat de tellingswijze verschilt van de ene tot de andere instelling.  Soms wordt elk individueel werk geteld, elders integrale collecties.  

Hugo Claus, Roger Raveel

Ook informatie over de ontsluiting laat te wensen over. Bepaalde musea kunnen niet precies zeggen hoeveel werken ze tonen aan het publiek. Al die kunstwerken die eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap zitten trouwens op 1700 locaties. Van 2000 stukken is onbekend op welke plaats ze worden bewaard. Mogelijk is een aantal voorwerpen spoorloos geraakt in een of ander depot.

Het Rekenhof vraagt aan Vlaams minister van cultuur Gatz (Open VLD) om een visie te ontwikkelen op samenstelling, uitbouw en beheer van onze kunstschatten. Volgens Sven Gatz werkt zijn administratie op dit ogenblik aan een visienota over het beheer en de ontsluiting van de eigen collectie. Die tekst komt volgens de minister tegemoet aan de aanbevelingen van de audit van het Rekenhof.  

Van Eyck, Lam Gods, detail

Meest gelezen