Windturbines op Maatheide Lommel liggen pal op vogeltrekroute

Vogelbescherming Vlaanderen trekt naar de Raad van State om de plannen voor 7 extra windturbines aan te vechten. Volgens de milieuverenigingen zullen de turbines veel slachtoffers maken omdat er jaarlijks tienduizenden vogels over de Maatheide trekken.

Vogelbescherming Vlaanderen zegt dat het voorstander is van windenergie maar dat de Maatheide de slechtst mogelijke plaats is om 7 extra windturbines te plaatsen. Heel wat trekvogels kiezen precies de Maatheide om van Noord naar Zuid te vliegen. Als er op die trekroute windturbines verrijzen, kan dat heel wat slachtoffers maken.

De Vogelbescherming hoopt dat de Raad van State de plannen van EDF Luminus terugfluit.  Volgens Frederik Thoelen, de directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, is de Maatheide een belangrijke corridor waarlangs trekvogels vliegen. "De vogels vliegen liever niet over verstedelijkte gebieden of zeeën, bovendien is er boven zandgronden zoals op de Maatheide heel wat thermiek en trekvogels zoeken die opstijgende luchtlagen op".

Vogelbescherming Vlaanderen diende eerder al bezwaar in tegen de plannen samen met enkele andere milieuorganisaties. Maar het provinciebestuur en minister Schauvliege keurden de vergunning voor de 7 windturbines toch goed. De stap naar de Raad van State is een ultieme poging om de plannen toch nog tegen te houden. 

Meest gelezen