Belga

N-VA: "Open of gesloten zitting over Laurent? Als het resultaat er maar is."

Vandaag zal de Kamer beslissen of prins Laurent zich publiekelijk mag verdedigen over de beslissing van de regering om z'n dotatie volgend jaar in te perken. De Kamer wilde Laurent horen achter gesloten deuren, maar de advocaat van de prins wil dat elke burger het debat kan volgen. "Wij hebben ons afzijdig gehouden in dit debat omdat we niet moeilijk wilden doen", zegt N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover in "De ochtend" op Radio 1. "Het resultaat telt."

Prins Laurent was afgelopen zomer in legeruniform aanwezig op een receptie in de Chinese ambassade. Hij had hier geen toestemming voor, terwijl dat volgens de regering wel nodig was. Daarop besliste de regering om eenmalig 15 procent van z'n dotatie in te houden. Het gaat om 45.000 euro.

De beslissing moet nog goedgekeurd worden door het parlement, maar de advocaat van Laurent wil dat het parlement eerst naar hen luistert voor een beslissing te nemen. 

Zal die verdediging van Laurent openbaar zijn, of achter gesloten deuren plaatsvinden? Dat is de vraag. Laurent zelf wil een publieke verdediging. Volgens z'n advocaat zullen parlementsleden dan "onafhankelijker" zijn.

"Onze partij heeft zich in die discussie wat afzijdig gehouden, omdat wij daar - ik zal het zo zeggen- niet moeilijk over willen doen, als het resultaat er maar is", zegt De Roover.

Ik heb de indruk dat Laurent en z'n advocaat spelletjes aan het spelen zijn.

Peter De Roover (N-VA)

"Hier is al heel erg veel over gepraat, het begint me te vervelen eigenlijk", zegt N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover. "Iedereen heeft recht op verdediging, maar ik heb de indruk dat prins Laurent en zijn advocaat spelletjes aan het spelen zijn."

De Roover ergert zich ook aan het feit dat het zo lang duurt. "De wet is duidelijk, de regering heeft een beslissing genomen. Ik ben nog niet zo heel lang in de politiek en ik blijf me erover verbazen hoelang parlementsleden zich blijven bezighouden met procedures."

Meest gelezen