Pascal Broze

Helft van klachten over stalking geklasseerd zonder gevolg

Meer dan de helft van alle klachten over stalking wordt zonder gevolg geklasseerd. Dat blijkt uit cijfers van de parketten. In 2016 werden bijna 18.000 klachten ingediend, dat zijn er 48 per dag. Meer dan 9.000 van die klachten sloot het parket af zonder gevolg. Dat is meer dan de helft.

Het aantal aangiftes van stalking of belaging daalt al enkele jaren na mekaar. In 2012 waren er nog meer dan 22.000 aangiftes, in 2016, de meest recente cijfers, waren dat er ongeveer 17.600. Van die klachten werden er in 2016 meer dan 9.000 geseponeerd, dat betekent dat het parket het dossier afsluit zonder gevolg. Een veroordeling volgt er dan dus niet.

Helft klachten niets mee gedaan?

Meer dan de helft van de klachten die niet uitmonden in een veroordeling, dat lijkt veel, maar Anne Groenen van de Hogeschool UC Leuven Limburg doet onderzoek naar stalking en ze nuanceert: “52 procent seponeringen is eigenlijk niet veel. Een paar jaar geleden lag dat percentage ook nog veel hoger, rond de 70 procent”. Groenen vindt niet dat politie en parket te laks omgaan met klachten over stalking: “We zien dat het aantal seponeringen sterk gedaald is en dat toont toch aan dat politie en parket stalking prioritair opvolgen. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers vooral willen dat de belaging stopt zodat ze verder kunnen met hun leven. We zien ook dat wanneer de politie een stalker verhoort, die vaak stopt met zijn gedrag. Het is dus met andere woorden niet altijd nodig dat er een veroordeling volgt”. 

Onvoldoende bewijs

Heel wat zaken worden zonder gevolg geklasseerd omdat er niet genoeg bewijs is. In 2016 was dat het geval voor ongeveer een derde van de klachten. Maar heel wat slachtoffers laten hun klacht ook vallen, bijvoorbeeld omdat de stalking gestopt is. In 2016 was dat bijna 2.500 keer het geval. 

Meest gelezen