David rozing

Kans dat vrouwen werken nog steeds kleiner dan voor mannen

Vrouwen nemen minder deel aan de arbeidsmarkt en lopen meer kans op werkloosheid in de meeste delen van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) aan de vooravond van Internationale Vrouwendag op 8 maart. Volgens het rapport "World Employment and Social Outlook: Trends voor Vrouwen 2018" bedraagt de arbeidsmarktdeelname van vrouwen dit jaar 48,5 procent. Dat is 26,5 procentpunten minder dan bij mannen.

Het werkloosheidscijfer voor vrouwen ligt op 6 procent in 2018, ongeveer 0,8 procentpunten hoger dan het cijfer voor mannen. Voor iedere tien mannen met een job zijn slechts zes vrouwen tewerkgesteld.

"Vrouwen hebben nog steeds geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt", zegt Deborah Greenfield, IAO Adjunct-directeur-generaal voor Beleid. "Er is nog een lange weg te gaan."

De rijkdom van landen bepaalt in belangrijke mate de verschillen die het rapport aanstipt. Zo zijn de verschillen in werkloosheid relatief klein in de ontwikkelde landen en ligt het werkloosheidscijfer voor vrouwen zelfs lager dan voor mannen in Oost-Europa en Noord-Amerika. 

De arbeidsdeelname van vrouwen bereikt stilaan het cijfer voor mannen in veel ontwikkelde landen. De genderkloof in deze landen bedraagt 15,6 procentpunten in 2018 en is het laagst sinds 1990. Ondanks het feit dat de genderkloof diep blijft in een aantal landen - vooral in Zuid-Europa - zal hij naar verwachting kleiner worden tegen 2021.

Genderkloof in leidinggevende functies

In de Arabische Staten en in Noord-Afrika ligt de werkloosheid van vrouwen twee keer zo hoog dan bij mannen, en belemmeren de sociale normen betaald werk voor vrouwen.

In 2018 zijn wereldwijd vier keer meer mannen bedrijfsleider en werkgever dan vrouwen. De auteurs zien een dergelijke genderkloof ook in leidinggevende functies. Vrouwen blijven obstakels ervaren wanneer ze een dergelijke positie willen bekleden.

Meest gelezen