Foto Roger Dohmen/Hollandse Hoogte

Pleegouders krijgen zorgvergoeding tot pleegkind 25 jaar is

Pleegouders kunnen binnenkort een zorgvergoeding krijgen tot het pleegkind 25 jaar oud is. Nu is dat maar tot 18 jaar. Dat staat in het nieuwe pleegzorgdecreet dat door het Vlaams Parlement is goedgekeurd.  

"Pleegzorg is veelal de beste keuze voor een kind dat niet meer bij de eigen ouders kan blijven, om welke reden dan ook", zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V), die samen met Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open VLD) het decreet indiende. 

"Deze vorm van hulpverlening biedt hen al dan niet tijdelijk, en al dan niet onderbroken een gezinsverband dat bijdraagt tot hun ontwikkeling, ontplooiing, herstel, resocialisatie en/of integratie", zegt Schryvers.  

De jeugdrechter zal voortaan een kind ook meteen tot zijn 13 jaar in pleegzorg kunnen plaatsen. Nu is dat voor een periode van maximaal drie jaar. Het grote voordeel van die langdurige plaatsing is dat het voor rust kan zorgen bij de pleegkinderen, ouders en pleegouders.

Meerdere pleeggezinnen

Kinderen met zware zorgnoden zullen ook aan twee pleeggezinnen tegelijk toevertrouwd kunnen worden. "Vandaag is het voor sommige kinderen die een heel complexe problematiek hebben, die bijvoorbeeld een handicap hebben, niet zo gemakkelijk om in één gezin op te groeien, dat is gewoon te veel voor een gezin", zegt Parys.

"Nu zorgen we ervoor dat meerdere gezinnen kunnen samenwerken, bijvoorbeeld een gezin dat tijdens de week voor opvang kan zorgen voor een pleegkind met een handicap en een ander gezin tijdens het weekend. Zo wordt het voor iedereen een win-winsituatie."

Meest gelezen