Videospeler inladen...

Prins Laurent mag zich openlijk komen verdedigen in parlement

Het voorstel van prins Laurent om zich openbaar te komen verdedigen voor de Kamer wordt aanvaard. De regering heeft beslist om volgend jaar 15 procent van zijn dotatie in te houden en de Kamer moet die beslissing nog goedkeuren. Maar eerst wil Laurent zich verdedigen, en dat zal openbaar mogen gebeuren. De beslissing over Laurents dotatie zal wel achter gesloten deuren genomen worden.

Afgelopen zomer was prins Laurent in legeruniform aanwezig op een receptie van de Chinese ambassade. Volgens de regering had de prins hier toestemming voor moeten vragen, en dat was niet gebeurd. Omdat het niet de eerste keer is dat Laurent z'n boekje te buiten gaat, werd beslist om hem een sanctie op te leggen: er zal eenmalig 15 procent van zijn dotatie worden ingehouden. Het gaat om 45.000 euro.

De Kamer moet de beslissing nog goedkeuren. De advocaat van prins Laurent liet weten dat de prins zich eerst wil verdedigen tegenover de volksvertegenwoordigers. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wilde het juridisch advies dat hij hierover had ingewonnen volgen en stelde voor om de Kamercommissie achter gesloten deuren te houden. Maar de advocaat van de prins ging daar niet mee akkoord: hij wilde dat de zitting openbaar zou zijn omdat het volgens de advocaat beter zou zijn voor de onafhankelijkheid van de parlementsleden.

N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover zei in "De ochtend" op Radio 1 dat deze piste geen probleem was voor zijn partij. "We hebben ons in dit debat op de achtergrond gehouden, voor ons telt het resultaat", aldus De Roover.

Laurent krijgt nu dus zijn zin en mag zich publiekelijk komen verdedigen. Al is de kans klein dat hij in eigen persoon naar het parlement zal komen, waarschijnlijk zal zijn advocaat hem vertegenwoordigen.

De beslissing over Laurents dotatie zal wel achter gesloten deuren genomen worden.

Videospeler inladen...

Meest gelezen