Videospeler inladen...

Tusk zet de krijtlijnen uit voor de brexitonderhandelingen

Europees president Donald Tusk heeft op een persconferentie de krijtlijnen uitgetekend voor de onderhandelingen van de EU met het Verenigd Koninkrijk over de brexit.  Het voorstel van Tusk zal op de volgende Europese top worden besproken. De Britse minister van Financiën Hammond dringt er intussen op aan de banksector op te nemen in een vrijhandelsakkoord.

Volgens Tusk is het niet de bedoeling om een muur op te trekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en is het de bedoeling om partners te blijven die zo nauw als mogelijk samenwerken.

Dat kan op verschillende gebieden zoals een gemeenschappelijke strijd tegen misdaad en terrorisme. Ook inzake defensie en buitenlands beleid wil Tusk de samenwerking voortzetten. De EU zal de Britten ook uitnodigen om deel te nemen aan Europese projecten, bijvoorbeeld inzake onderwijs. Tusk wil ook voorkomen dat het vliegverkeer tussen het VK en het continent last zou ondervinden en wil daarover zo snel mogelijke onderhandelingen beginnen.

Vrijhandelsakkoord

De toekomstige handelsrelaties tussen de EU en het VK liggen moeilijker. "Aangezien de Britten hebben duidelijk gemaakt dat ze uit de interne markt en uit de douane-unie stappen, is de enige mogelijkheid die open blijft een vrijhandelsakkoord", zegt Tusk. Ideaal gezien zou dat alle sectoren moeten omvatten, met een nultarief aan taksen.

Het wordt een uniek vrijhandelsakkoord omdat dit het enige akkoord ter wereld zal zijn dat de bedoeling heeft de banden tussen de partners losser te maken in plaats van ze aan te halen.

Het toekomstige handelsakkoord moet voor Tusk twee testen doorstaan. Ten eerste moet er een balans zijn tussen rechten en plichten van beide partijen. Een tweede kernpunt is de integriteit van de interne markt. EU-lidstaten zijn verplicht de regels van die interne markt toe te passen op alle sectoren. Dezelfde regel moet gelden voor een externe partner. "We gaan niet toegeven op deze principes", aldus Tusk.

Wat met de financiële sector?

Tusk ging niet in details over welke diensten er eventueel in een vrijhandelsakkoord kunnen worden opgenomen. De Britse minister van Financiën Philip Hammond vindt in ieder geval dat er een akkoord moet komen over de financiële sector.  Volgens Hammond zou een vrijhandelsakkoord zonder de bankensector "onrechtvaardig en onevenwichtig" zijn.

De diensten van een financiële sector maken meestal geen deel uit van vrijhandelsakkoorden, maar Hammond zegt dat ieder akkoord apart is en dat hij een regeling die voor beide partijen gunstig is wil uitwerken met de EU.

Londen is momenteel nog het grootste financiële centrum van Europa, maar zonder akkoord zou de toegang tot Europa na de brexit ingeperkt kunnen worden. Een aantal banken en verzekeraars hebben de voorbije maanden al een verhuizing van hun hoofdkwartieren naar het vasteland aangekondigd.

Videospeler inladen...

Meest gelezen