Van Overtveldt: "Europese Commissie werkt met twee maten en gewichten"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet te spreken over de kritiek van de Europese Commissie op enkele onderdelen van het Belgische fiscaal regime voor bedrijven. Volgens de minister werkt de Commissie met twee maten en twee gewichten.

Gisteren tikte de Europese Commissie zeven lidstaten - waaronder België - op de vingers omdat ze het te gemakkelijk maken voor bedrijven om aan "agressieve fiscale planning" te doen. Op die manier ondergraven de lidstaten de rechtvaardigheid binnen de interne Europese markt, zei  Europees commissaris Pierre Moscovici. Wat België betreft heeft hij bedenkingen bij de notionele intrestaftrek en de innovatieaftrek.

Minister van Overtveldt is verbaasd en verontwaardigd over die kritiek. "De opmerkingen omtrent notionele intrestaftrek zijn merkwaardig, omdat dit systeem bij de hervorming van de vennootschapsbelasting net fors ingeperkt werd", zegt Van Overtveldt. "Meer nog: het werd afgestemd op de piste waaraan de Europese Commissie zelf werkt in het kader van een Europese regeling."

Daarnaast is er de innovatieaftrek, waarvan de OESO aangaf dat een hervorming zich - net als in andere landen - opdrong. Die hervorming heeft ondertussen plaatsgevonden en ze kreeg groen licht van de Code of Conduct en de OESO. "De conclusie was duidelijk: het regime is niet schadelijk", zegt Van Overtveldt.  

“En ondertussen zijn er grotere Europese lidstaten die wél schadelijke regimes hebben en in stand houden.  Ik stel me daar ernstige vragen bij", zegt de minister. "Ik heb sterk de indruk dat hier met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt, en dat vooral de kleine landen in het vizier genomen worden. Er lopen al contacten met enkele andere betrokken lidstaten.”

Meest gelezen