Videospeler inladen...

Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: "Damso zit met zijn teksten in een grijze juridische zone"

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen krijgt heel wat meldingen van burgers naar aanleiding van de keuze van de Belgische Voetbalbond om rapper Damso het WK-lied te laten maken. Volgens het instituut beweegt Damso zich met zijn teksten in een grijze juridische zone.

 

De rol van het ‘Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen’ is na te gaan of de wetgeving die gelijkheid van mannen en vrouwen bevordert, wordt nageleefd. Na de commotie die er de voorbije dagen is ontstaan door de keuze van de Belgische Voetbalbond om rapper Damso het WK-lied te laten maken, heeft het instituut al verschillende meldingen gekregen van mensen die zich hierbij vragen stellen.

“Heel wat mensen vragen zich af waarom de Voetbalbond kiest voor iemand die zeer grove, seksistische en vernederende taal gebruikt ten aanzien van vrouwen en die vrouwen in zijn stukken objectiveert tot dingen die je naar goodwill kan gebruiken voor seks”, zegt Liesbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Juridisch is het een complexe situatie 

Liesbeth Stevens, Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Maar mensen hebben vooral vragen of dit juridisch wel allemaal kan. “Juridisch is het een complexe situatie”, zegt Liesbeth Stevens. “In de liedjes wordt geen specifieke, individuele vrouw bedreigd of aangevallen. Hij spreekt over vrouwen in het algemeen en daarom zijn een aantal klassieke strafbaarstellingen, zoals de antiseksismewet, niet van toepassing.”

Maar toch bevindt Damso zich in een grijze juridische zone, aldus Liesbeth Stevens. ”Het aanzetten tot seksuele intimidatie,  seksueel geweld of tot discriminatie zijn ook strafbare feiten en daar bevindt hij zich in een veel grijzere zone.” 

Artistieke vrijheid

Damso heeft volgens Stevens wel een voordeel, hij is een artiest. “Het is wel zo dat Damso een artiest is en dat in het kader van zijn artistieke vrijheid doet en daar mag altijd wel wat meer. Dat is de vrijheid van meningsuiting die specifiek ook voor artiesten geldt en die dan zelfs nog wat ruimer geïnterpreteerd wordt.” Juridisch voorspellen hoe een rechter hierover zou oordelen, is volgens Stevens dan ook niet zo gemakkelijk.

Op vlak van ideeën over vrouwen is Damso geen rolmodel 

Liesbeth Stevens, Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Liesbeth Stevens begrijpt de Voetbalbond eigenlijk niet zo goed. “Voetbal is toch iets dat bedoeld is om te verbinden", zegt ze. "De Voetbalbond heeft in het verleden al inspanningen gedaan om vrouwen meer bij voetbal te betrekken. Dit staat er volledig in tegenspraak mee.”

Het argument van de Voetbalbond dat Damso een voorbeeld is omdat hij een migratie-achtergrond heeft, uit een moeilijke Brusselse wijk komt en zich goed heeft geïntegreerd, kan Stevens maar deels volgen. “Als je kijkt naar zijn teksten kan ik niet anders dan vaststellen dat hij op vlak van man-vrouwverhoudingen en ideeën over vrouwen helemaal geen rolmodel is. Ik begrijp dat een artiest als persoon iemand anders is dan zijn of haar artistieke werk, maar dat de Voetbalbond voor iemand met dat soort artistieke werk kiest, roept heel wat vragen op over hoe de Voetbalbond zelf wil omgaan met vrouwen in de voetbalwereld.”

Door de keuze voor Damso geeft de Voetbalbond een bedenkelijk signaal 

Liesbeth Stevens, Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Heeft de Voetbalbond iets te vrezen en kan het Instituut ingrijpen? Niet echt blijkbaar. “Het is niet zo dat de Voetbalbond zich met zijn keuze een juridisch probleem heeft gecreëerd”, zegt Liesbeth Stevens. Maar zij vindt wel dat de bond eens goed moet nadenken. “Wat de Voetbalbond zich nu moet afvragen is hoe hij zich wil positioneren op dit vlak. Door de keuze voor deze artiest geven ze toch wel een heel bedenkelijk signaal.”

De Voetbalbond is niet van plan Damso in te ruilen voor een andere artiest, iets wat Stevens niet echt goed begrijpt. “Als de Voetbalbond beweert dat men nu niet meer kan veranderen omdat er anders over om het even wat commotie zou kunnen ontstaan, dan zeggen ze eigenlijk impliciet dat gelijkheid van vrouwen en mannen in hun ogen niet belangrijk genoeg is.”

Meest gelezen