"Er wordt minder op vrouwen gestemd en dat ligt aan de mannen"

De beweging "Vrouw en Maatschappij" roept vandaag op om evenveel vrouwen als mannen te benoemen als burgemeester en schepenen. Maar is dat wel democratisch, als uit de cijfers blijkt dat vrouwen minder stemmen krijgen. "Er wordt inderdaad nog steeds minder op vrouwen gestemd", zegt VUB-professor "gender en politiek" Karen Celis. "Maar dat ligt aan de mannen."

Het aantal vrouwen op een lijst is wettelijk bepaald in een verhouding van 50/50, met een alternering bovenaan de lijst. Professor Karen Celis ziet effect, maar onvoldoende. Dat stelt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1: "Sinds de jaren 90 wordt er meer op vrouwen gestemd. Maar het is duidelijk. Vrouwen krijgen nog steeds minder stemmen."

"Je merkt vooral dat mannen een duidelijke voorkeur hebben voor mannen. We merken nog steeds verschillen in hoe mannen en vrouwen stemmen: mannen zijn meer geneigd om op mannen te stemmen dan dat vrouwen geneigd zijn om op vrouwen te stemmen. Vrouwen verdelen hun stemmen meer over mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Mannen zijn meer geneigd om uitsluitend op mannelijke kandidaten te stemmen."

Dankzij de "luie kiezers"

Celis wijst ook naar een grote groep kiezers die ze zelf de "luie kiezers" noemt. "Dat zijn de kiezers die niet geïnteresseerd en geïnformeerd zijn. Het gaat om zowel mannen als vrouwen. Zij hebben de gewoonte te stemmen op de lijst of op de eerste kandidaat. Dat was bij de laatste lokale verkiezingen in 80% van de lijsten een man. Er zullen dus meer vrouwen bovenaan de lijst moeten geraken."

De VUB-professor vindt het ook belangrijk om voorkeurstemmen naar vrouwen te laten gaan. Belangrijk is dat partijen kandidaten die meer voorkeurstemmen halen bij één verkiezing die kandidaten een hogere plaats geven bij de volgende verkiezing. Dus de electorale kansen van kandidaten, zowel op korte als lange termijn, worden bepaald door voorkeurstemmen.

Mannen moeten meer gemengd stemmen

De erfenis van de door mannen beheerste politiek laat ook nog steeds sporen na. Karen Celis: "Lijstvormers willen vanzelfsprekend vooral electoraal succesvolle mensen. In het verleden waren dat vooral mannen. Dat is historisch bepaald en zet zich nog steeds verder. Wie zich bewezen heeft, krijgt meer zichtbaarheid. Door succesvolle kandidaten uit het verleden steeds opnieuw op de lijst te zetten, blijft het effect doorwerken."

Slotsom, mannen moeten meer gemengd stemmen dan ze nu doen. Anders moeten vrouwen vooral op vrouwen stemmen in de toekomst.

Meest gelezen